แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.eto.ku.ac.th
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
1. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. รูปแบบ และโครงสร้างของเว็บไซต์ เช่น ตัวอักษร สี รูปภาพ การออกแบบ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. เนื้อหา และข้อมูลของเว็บไซต์มีความน่าสนใจ เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ท่านต้องการให้เว็บไซต์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะอย่างไร
Your answer
6. จุดเด่น ของเว็บไซต์
Your answer
7. จุดที่ควรพัฒนาปรับได้
Your answer
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms