สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - แบบฟอร์มการขอใช้บริการ E-mail For Life แก่นิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนิสิตเก่าที่ยังไม่มีบัญชี ...@ku.th)
*****หมายเหตุ*****
Update 5-Oct-18 : สำหรับศิษย์เก่าที่มีรหัสก่อนปี 2540 บางท่านอาจไม่พบข้อมูลหรือบางส่วน ในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เจ้าของข้อมูลจะต้องติดต่อกับสำนักทะเบียนและประมวลผล (โทรศัพท์ 02-118-0116) registrar@ku.ac.th เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลของท่าน และสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะได้ดำเนินการ E-mail for life ในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 31-Oct-17 : ศิษย์เก่าที่ขอก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 17 จนท.ได้ติดต่อกลับทาง email เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนท่านที่ลงทะเบียนมาส่วนใหญ่พร้อม Activate แล้ว ดังนั้นให้ยืนยันตัวบุคคลก่อน ตามขั้นตอนข้างล่าง ถ้าไม่ได้จึงลงทะเบียนแบบฟอร์มนี้ค่ะ หมายเหตุ ปรับแบบฟอร์มขอสำเนาบัตรล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบค่ะ
Update 06-Oct-17 : เนื่องจากขณะนี้มีผู้ขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้ระยะเวลาในการให้บริการจะนานมากกว่า 7 วันทำการ โดยจะติดต่อกลับทาง E-mail ค่ะ
Update 21-Sep-17 : ศิษย์เก่าที่ขอมาทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับทั้งหมดแล้ว ยกเว้น email ที่ให้มาติดต่อไม่ได้ค่ะ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตเก่ามี E-mail address ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้ใช้งาน
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อกับนิสิตเก่าได้

คุณสมบัติ
เป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ E-mail address
ใช้ชื่อ E-mail address เป็น "ชื่อเต็ม.นามสกุลตัวแรก" ภายใต้โดเมน KU-Google เช่น firstname.l@ku.th

การได้สิทธิ
นิสิตมีสิทธิได้รหัสบัญชีผู้ใช้สำหรับ E-mail for life คนละ 1 รหัสบัญชีเท่านั้น

การเข้าใช้งาน E-mail ที่
http://mail.ku.th

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1
ไปที่เว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th
เตรียมข้อมูลดังนี้
1. รหัสบัตรประชาชน
2. นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
3. รหัสนิสิต ไม่ต้องใส่ b หรือ g นำหน้า
4. เลือก Type เป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อใช้งาน
โดยจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านและตั้งคำถาม / คำตอบกันลืมให้เรียบร้อย
5. เข้าใช้งาน KU E-mailForLife ได้ที่ http://mail.ku.th

หมายเหตุ : หากนิสิตเก่าไม่สามารถ Activate ได้ ให้ทำขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 : ทำเมื่อทำขั้นที่ 1 ไม่ผ่าน
1. นิสิตเก่า กรอกแบบฟอร์ม ผ่านระบบ online
2. เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบข้อมูลนิสิต
3. แจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการผ่านทางระบบ E-mail ที่นิสิตเก่าระบุ
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย *
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ *
เลขที่บัตรประชาชน *
รหัสนิสิต *
วิทยาเขตที่จบการศึกษา *
คณะ *
อีเมลที่สามารถติดต่อได้ (ใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลตอบกลับ) *
สำเนาบัตรประชาชน *
Required
สำเนาทรานสคริป *
Required
หมายเลขโทรศัพท์
Are you a robot?
Type the characters you see above... *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. - Terms of Service - Additional Terms