แบบฟอร์มการขอใช้บริการ E-mail For Life แก่นิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนิสิตเก่าที่ยังไม่มีบัญชี ...@ku.th)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตเก่ามี E-mail address ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้ใช้งาน
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อกับนิสิตเก่าได้

คุณสมบัติ
เป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ E-mail address
ใช้ชื่อ E-mail address เป็น "ชื่อเต็ม.นามสกุลตัวแรก" ภายใต้โดเมน KU-Google เช่น firstname.l@ku.th

การได้สิทธิ
นิสิตมีสิทธิได้รหัสบัญชีผู้ใช้สำหรับ E-mail for life คนละ 1 รหัสบัญชีเท่านั้น

การเข้าใช้งาน E-mail ที่
http://mail.ku.th

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. นิสิตเก่า กรอกแบบฟอร์ม ผ่านระบบ online
2. เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบข้อมูลนิสิต
3. แจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการผ่านทางระบบ E-mail ที่นิสิตเก่าระบุ

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย
Your answer
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
Your answer
รหัสนิสิต
Your answer
วิทยาเขตที่จบการศึกษา
คณะ
Your answer
อีเมลที่สามารถติดต่อได้ (ใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลตอบกลับ)
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
Are you a robot?
Type the characters you see above...
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms