แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรุณากรอกประวัติของท่านให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อเล่น
หมายเลขโทรศัพท์ *
วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เลขประจำตัวประชาชน *
ศาสนา *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ข้อมูลการศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 *
สาขาวิชา *
รหัสนักศึกษา *
อาจารย์ที่ปรึกษา *
ข้อมูลบิดา-มารดา
ชื่อ-นามสกุลบิดา *
สถานะ *
อาชีพบิดา *
สถานที่ทำงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อ-สกุลมารดา
สถานะภาพ *
อาชีพมารดา
สถานที่ทำงาน
สถานะภาพครอบครัว *
ข้อมูลด้านสุขภาพ
โรคประจำตัว(ถ้ามี) โปรดระบุโรคและรายละเอียด
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ระบุข้อมูล *
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.