แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กรุณากรอกประวัติของท่านให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ok'
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
หมายเลขโทรศัพท์
วันเดือนปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
เลขประจำตัวประชาชน
ศาสนา
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ข้อมูลการศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อมูลบิดา-มารดา
ชื่อ-นามสกุลบิดา
สถานะ
อาชีพบิดา
สถานที่ทำงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อ-สกุลมารดา
สถานะภาพ
อาชีพมารดา
สถานที่ทำงาน
สถานะภาพครอบครัว
ข้อมูลด้านสุขภาพ
โรคประจำตัว(ถ้ามี) โปรดระบุโรคและรายละเอียด
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ระบุข้อมูล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. - Terms of Service - Additional Terms