Voorvalmelding Afdeling Parachutespringen

Een sportparachutist, in het bezit van het C-brevet of D-brevet, is verplicht elk voorval bij het parachutespringen, tengevolge waarvan letsel aan een persoon of schade aan enig goed is toegebracht, alsmede elk voorval dat afwijkt van de normale gang van zaken binnen vijf (5) werkdagen ter kennis van het bestuur te brengen.

Een leidinggevende instructeur is verplicht de in dit artikel bedoelde melding te doen, wanneer bij het voorval een sportparachutist, nog niet in het bezit van het C-brevet of D-brevet, is betrokken, zulks onder vermelding van de personalia van de betrokken sportparachutist.

Alle leden worden ook aangemoedigd om die incidenten te melden die in potentie tot een gevaarlijke situatie hadden kunnen leiden vanwege de mogelijke lering die hieruit kan worden getrokken.

Voor alle meldingen, zoals bedoeld in het BVR maar ook voor het melden van mogelijke gevaarlijke situaties, dient het onderstaand formulier te worden gebruikt.

De door u opgegeven informatie zal vertrouwelijk worden behandeld door de Veiligheidscommissie en alleen gedeeld worden in het kader van het Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) binnen de afdeling met de Veiligheidsfunctionarissen zoals vermeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

  Algemene gegevens voorval

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question