แบบลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน [Internet] และ [Email@kn]
โปรดทำความเข้าใจรายละเอียด!
เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน *
รหัสประจำตัวนักเรียน (*เฉพาะนักเรียน)
>รูปแบบรหัสเข้าใช้งาน Internet ของนักเรียน *Username: stxxxxx / *Password: DD/MM/YYYY (พ.ศ.)
Your answer
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...../.....
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
NAME (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) *
Your answer
SURNAME (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) (*พิมพ์ติดกันเลย) *
ให้กรอกเป็น "ตัวเลข" ระบุ วัน-เดือน-ปี พ.ศ. เกิด (ตัวอย่าง: 28052531 *พิมพ์ติดกันเลย)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms