Blazersklas De Klinker/Harpe Davids

Door de opheffing van Muziekcentrum OpMaat vervalt het project Blazersklas voor de groepen 7. Toch wil De Klinker naast de mogelijkheid tot individuele lessen op school voor blokfluit en andere blaasinstrumenten, ook - in samenwerking met muziekvereniging Harpe Davids - een naschoolse Blazersklas starten.
Kinderen van de groepen 5 t/m 8 (niet alleen die van De Klinker), kunnen aan dit project mee doen.
Lestijden/oefentijden: donderdagmiddag 15:30-16:30 uur.
Kosten: € 35,00 per leerling per maand (inclusief huur instrument en lesbladen).
Docent: Richard Vrijhoef.
Voorwaarden: Deelname minimaal 1 maand, opzegtermijn 1 maand (voor 1e dag van de maand). Er is een ‘Klinker-korting’, exclusief voor leerlingen van ‘De Klinker’: Kosten € 25,00 per maand. Bij inschrijving muziekvereniging Harpe Davids bedraagt de lesprijs € 17,50 per maand + een maandelijkse contributie van € 7,50 per maand.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question