ใบสมัครยุวทูตสะพานเสียง | Saphan Siang Youth Ambassador Application
นอกจากในสมัครนี้กรุณาส่งใบประวัติ (Resume) มายัง ambassadors@saphansiang.org
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อานัส อาลี | ผู้ประสานงานโครงการ
Tel. 092-254-0095

In addition to this application, please submit your RESUME to ambassadors@saphansiang.org
For additional information please contact:
Aanas Ali | Campaign Coordinator
Tel. 092-254-0095

WWW.FACEBOOK.COM/SAPHANSIANG
#SaphanSiang
ชื่อ/name *
นามสกุล/Last name *
วัน/เดือน/ปี เกิด / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ / Gender *
สัญชาติ / Nationality *
อีเมล์/ Email *
เบอร์ที่ติดต่อได่ / Contact number *
คณะ + สถาบันการศึกษา /Faculty + Institution *
ที่อยู่ปัจจุบัน / Current address *
1. คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการสะพานเสียงผ่านช่องทางใด *
How did you learn about this opportunity?
2. คุณมีเพื่อนหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติเป็นการส่วนตัวหรือไม่ *
Do you have a personal relationship with migrant workers?
หากมี โปรดอธิบาย
If yes please explain
3. คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยอย่างไร และคิดว่าแรงงานข้ามชาติมีบทบาทหรือส่วนสนับสนุนต่อประเทศหรือไม่ อย่างไร *
What are your personal views on migrant workers in Thailand? Do you think they contribute to the country? (please explain)
4. ความสามารถหรือทักษะใดของคุณที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาคประชาสังคม (ต่อการเข้าร่วมโครงการ) *
Which of your abilities/interests do you think you can contribute to partner organasation that work towards protecting migrant workers?
5. คุณคิดว่าภาพลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรกลุ่มนี้สามารถพัฒนา ให้ดีขึ้นได้อย่างไร
How do you think the current perception and the understanding of migrant workers can be improved in the society?
6. โปรดระบุประเภทงานอาสาสมัครที่คุณสนใจและอยากมีส่วนร่วมในโครงการยุวทูต สะพานเสียง *
Select the type(s) of activities you would like to be involved in volunteer projects
Required
7. ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ / Language skills
Clear selection
• อังกฤษ/ English *
(กรุณาเลือก)
• พม่า/ Burmese *
(กรุณาเลือก)
• เขมร/ Khmer *
(กรุณาเลือก)
• ภาษาอื่นๆ/ Other languages
8.จำนวนวันที่สามารถร่วมงานอาสาสมัครกับองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตสะพานเสียง (รวมวันทีสามารถทาได้ครึ่งวัน) *
The number of DAYS that you are able to volunteer PER week
9.สามารถร่วมงานอาสาสมัครในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
Are you able to participate during weekends?
ข้าพเจ้าได้ศึกษาเอกสารโครงการฯโดยเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯเป็นอย่างดีและยืนยันว่าข้อมูลประกอบใบสมัครนี้เป็นความจริง / I have read the programme infomation and assure that all the infomation provided herewith is accurate. *
(ลงชื่อ /Sign)
วันที่ /Date:
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy