แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
โปรดระบุบริการที่ท่านขอรับบริการ
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การให้บริการด้านต่างๆ ของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือ ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือ ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน
ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาและการให้บริการด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ / ความไม่พึงพอใจ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy