สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "KKICT ชี้ช่องรวยด้วยการขายสินค้าออนไลน์บน ebay" รุ่น 5

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "KKICT ชี้ช่องรวยด้วยการขายสินค้าออนไลน์บน ebay" รุ่น 5 วันที่ 9,16-17 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผู้เข้าอบรมจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำ 1,000 บาท ซึ่งเงินนี้จะจ่ายคืนให้ในวันสุดท้ายของการอบรม

  การชำระค่ามัดจำ โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 964-209881-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนหน้าเมือง(ขอนแก่น) และ ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ pr@kkict.org