Evaluering av skolelederkonferansen i KFF 2015

- Kryss av kun ett tall der det er spørsmål om skala. 5 er best, 1 er dårligst.
- I de feltene hvor vi ber om kommentarer, ønsker eller forslag, må du skrive meget kort.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question