แบบสอบถาม ความคิดเห็นในการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโดม 100 ปี และปรับปรุงพื้นคอนกรีต
เนื่องจากอาคาร 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ขณะจัดกิจกรรมที่หน้าเสาธง มีนักเรียนบางส่วนอยู่นอกอาคารโดม 100 ปี ซึ่งแสงแดดส่องถึงหรือเปียกฝนในขณะทำกิจกรรม ตลอดจนพื้นคอนกรีตเดิมชำรุด จึงได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็น ในการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโดม 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยใช้เงินบริจาค จำนวน 2,625,528.31 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอความกรุณาท่านกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นตามรายการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
แบบร่างต่อเติม อาคาร 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจ
1. ท่านเห็นว่า ควรต่อเติมหลังคาด้านข้างอาคารโดม 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ตามแบบร่างอาคารหรือไม่ *
ไม่ควรต่อเติม เพราะ
Your answer
2. ท่านเห็นว่า ควรปรับปรุงพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารโดม 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์หรือไม่ *
ไม่ควรปรับปรุง เพราะ
Your answer
3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms