แบบสอบถาม ความคิดเห็นในการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโดม 100 ปี และปรับปรุงพื้นคอนกรีต
เนื่องจากอาคาร 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ขณะจัดกิจกรรมที่หน้าเสาธง มีนักเรียนบางส่วนอยู่นอกอาคารโดม 100 ปี ซึ่งแสงแดดส่องถึงหรือเปียกฝนในขณะทำกิจกรรม ตลอดจนพื้นคอนกรีตเดิมชำรุด จึงได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็น ในการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโดม 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยใช้เงินบริจาค จำนวน 2,625,528.31 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอความกรุณาท่านกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นตามรายการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
แบบร่างต่อเติม อาคาร 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจ
1. ท่านเห็นว่า ควรต่อเติมหลังคาด้านข้างอาคารโดม 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ตามแบบร่างอาคารหรือไม่
ไม่ควรต่อเติม เพราะ
Your answer
2. ท่านเห็นว่า ควรปรับปรุงพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารโดม 100 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์หรือไม่
ไม่ควรปรับปรุง เพราะ
Your answer
3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms