Avoimen lähdekoodin lisenssien valintatyökalu

Tämän työkalun tarkoituksena on helpottaa avoimen lähdekoodin lisenssin valintaa. Kysymyksiin vastaamalla käyttäjä saa ehdotuksen itselleen mahdollisesti soveltuvasta lisenssistä tai lisensseistä. Avoimen lähdekoodin lisenssi sallii ohjelmiston käytön, muokkaamisen ja edelleen levittämisen lisenssissä esitetyin ehdoin, edellytyksin ja rajoituksin.

Lisenssit voidaan jakaa salliviin lisensseihin ja ns. Copyleft-lisensseihin. Copyleft-lisenssit asettavat rajoituksia lähdekoodin sulkemiselle, kun taas sallivat lisenssit mahdollistavat lähdekoodin sulkemisen ns. johdetuissa töissä eli lisenssin alaisena tarjottua lähdekoodia hyödyntävissä uusissa ohjelmistotuotteissa. Copyleft-lisenssit jaetaan vielä vahvoihin ja heikkoihin. Heikko copyleft mahdollistaa lähdekoodin käyttämisen lähdekoodiltaan suljetussa ohjelmistossa, kunhan alkuperäinen lähdekoodi pidetään avoimena.

Työkalussa huomioidaan lähdekoodin avoimena pysymisen lisäksi myös monia muita tekijöitä, kuten tavaramerkit. On tärkeää huomioida, että lisenssiehdoista on olemassa eri tulkintoja, eivätkä tulkinnat ole juridisesti vakiintuneita. Tämän työkalun esittämät tulkinnat ovat sen tekijöiden omia, eivätkä tekijät ota vastuuta työkalun antamien tietojen oikeellisuudesta.

Avoimen lähdekoodin lisenssin alaisen lähdekoodin käytöstä ja lisenssiehtojen noudattamisesta vastaa aina lisenssin alaisen lähdekoodin käyttöönottaja. Lisenssiehdot tulee aina tarkastaa ennen lisenssin alaisen lähdekoodin käyttöönottoa. Tämän vuoksi onkin erittäin suositeltavaa konsultoida esimerkiksi avoimen lähdekoodin lisensseihin perehtynyttä lakimiestä tai muuta asiantuntijaa ennen lisenssin valintaa.

Tätä työkalua ei ole tarkoitettu avoimen lähdekoodin lisenssien patenttiriskien arviointiin. Tätä työkalua ei ole tarkoitettu avoimen lähdekoodin lisenssien yhteensopivuuden arviointiin.

Työkalu kattaa 20 suosituinta lisenssiä Black Duck Softwaren keräämältä listalta maaliskuussa 2015. Lisäksi mukaan on otettu myös yksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen käyttämä lisenssi, jota ei kyseiseltä listalta löydy (Attribution Assurance License).

Sanasto:

Alkuperäinen lähdekoodi
-avoimen lähdekoodin lisenssin alaisena tarjottu ohjelmisto/komponentti/ohjelmakirjasto

Johdettu työ/johdannainen teos
-avoimen lähdekoodin lisenssin alaisena tarjottua ohjelmistoa/komponenttia/ohjelmakirjastoa hyödyntävä uusi ohjelmistotuote

SaaS/ASP
-SaaS = Software as a Service. ASP=Application Service Provider. Ohjelmisto ei sijaitse asiakkaan palvelimella, vaan sitä käytetään tietoverkon yli.

Tavaramerkki
-tuotteen kaupallista alkuperää osoittava tunnus kuten nimi tai logo

Alkuperäinen tekijä
-avoimen lähdekoodin lisenssin alaisena tarjotun ohjelmiston/komponentin/ohjelmakirjaston suunnittelija(t)