פרסומי מכון ירושלים למחקרי מדיניות JerusalemInstitute.org.il
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
לינקכותר
Title
נושא
Subject
תת נושא (אם יש)
Subtopic
מחבר/ת א
Author A
מחבר/ת ב
Author B
מחבר/ת ג
Author C
מחבר/ת ד
Author D
מחבר/ת ה
Author E
שנת פרסום
Publication Year
שפה Langמספר קטלוגי (החל מ-2010)
2
Vתשובה ופרנסה מאפייני תעסוקה בקרב בעלי תשובה חרדיםחרדיםאסף מלחי2016עב455
3
Vפמינזם בהיכל: נשות הכותל ומאבקן בסטטוס קווירושלים, Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiter2016עב450
4
שנתון סטטיסטי לירושלים 2016 (מספר 30)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)2016עב E459
5
מיפוי ובחינת התמורות בפעילות התרבות בסופי שבוע בירושליםרות אברהםעומר יניב2016457
6
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 4 – ואדי ג'וזניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נאחלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015العربية458
7
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים - מחקר תשתית והערכה - דו"ח מס' 3 - א-טורاألحياء العربية في شرق القدسُ تقييم وبنى تحتية الطور
ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterאחמד אסמרישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015العربية454
8
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 4 – ואדי ג'וזניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נאחלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015עב453
9
Vתיירות עירונית בירושליםירושלים, Jerusalemישראל קמחי Israel Kimhiנעם שובל2015עב452
10
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 3 – א-טורניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterאחמד אסמרישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015עב451
11
Vשילוב תעסוקתי במציאות נפיצה - תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה העירוניניהול הסכסוך Conflict Managementמריק שטרן2015עב449
12
Vעל נתונייך ירושלים – מצב קיים ומגמות שינוי 2015ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורח2015עב447
13
Vגאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931ניהול הסכסוך Conflict Managementמעוז עזריהויצחק רייטר Yitzhak Reiter2015עב E446
14
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2015 (מספר 29)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)2015עב E445
15
Vשימור האגן הדרומי של ים המלחמדיניות סביבתית Environmental Policyדורון לביאטל שוורצמןעופר מנחםענת משהמורן משה חנציס2015עב444
16
Jerusalem - Facts and Trends 2015ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורח2015E448
17
Vמזרח ירושלים, קיץ 2014ניהול הסכסוך Conflict Managementאמנון רמון Amnon Ramonליאור להרס Lior Lehrs2014עב443
18
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 2 – בית-חנינא (ערבית) تنزيل الوثيقة باللغة العربيةירושלים, Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiterנאסר אבו לילישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2014العربية442
19
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 2 – בית-חנינאירושלים, Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiterנאסר אבו לילישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2014עב441
20
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2014ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורח2014עב437
21
Vישן מול חדש בירושלים – על שימור מבנים ומרקמים היסטורייםירושלים, Jerusalemישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)2014עב436
22
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2014 (מספר 28)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)2014עב E435
23
Vמלחמה שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל (ערבית) الحرب والسالم والعالقات الدولية في اإلسالم المعاصر: فتاوى في موضوع السالم مع إسرائيلניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiter2014العربية434
24
השכונות הערביות במזרח-ירושלים מחקר תשתית והערכה דוח מס' 2: בית חנינא االحياء العربية في شرقي القدس دراسة حول البنية التحتية وتقييم الوضع بيت حنيناניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterנאסר אבו לילישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2014العربية442
25
השכונות הערביות במזרח-ירושלים מחקר תשתית והערכה דוח מס' 2: בית חנינא ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterנאסר אבו לילישראל קמחיליאור להרס2014עב441
26
השכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה דוח מס' 1: צור באהר ואום טובא االحياء العربية في شرقي القدس – دراسة حول البنية التحتية وتقييم الوضع صور باهر وام طوب ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נכאלישראל קמחיליאור להרס2014العربية440
27
השכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה דוח מס' 1: צור באהר ואום טובאניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נכאלישראל קמחיליאור להרס2014עב439
28
Vחבות סביבתית במשפט הפרטימדיניות סביבתית Environmental Policyאור קרסין Orr Karassinענת נתן2013עב433
29
VPeace Talks on Jerusalem – A Review of the Israeli-Palestinian Negotiations Concerning Jerusalem (1993 – 2013)ניהול הסכסוך Conflict Managementליאור להרס lior Lehrs2013E432
30
Vאכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים: תמונת מצב והמלצות מדיניותמדיניות סביבתית Environmental Policyאיריס האן Iris Han2013עב430
31
Vעיר ובלבה מסגד – פרשת המסגד הגדול בבאר-שבע ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiterליאור להרס Lior Lehrs2013עב429
32
Vחדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראלמדיניות סביבתית Environmental Policyדבורה שמואלי Dvora Shmueliאיריס האן Iris Hanבני פירסטערן פייטלסון Eran Feitelson 2013עב428
33
VJerusalem- facts and trends 2013ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורחInbal Doron ענבל דורוןיעל ישראלי Yael Israeliיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2013E427
34
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2013ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורחInbal Doron ענבל דורוןיעל ישראלי Yael Israeliיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2013עב426
35
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2013 (מספר 27)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)2013עב E425
36
Vמשא ומתן על ירושלים – עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 1993-2011ניהול הסכסוך Conflict Managementליאור להרס lior Lehrs2013עב418
37
Vתחזית קיימות לישראל 2030מדיניות סביבתית Environmental Policyולרי ברכיה Valerie Brachya2012עב424
38
VJerusalem- facts and trends 2012ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenאיתן בלואר
Eitan Bluer
Michal Korach מיכל קורחאביאל ילינק Aviel Yelinekיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2012E423
39
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2012ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshenאיתן בלואר
Eitan Bluer
Michal Korach מיכל קורחאביאל ילינק Aviel Yelinekיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2012עב422
40
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2012 (מספר 26)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)2012עב E421
41
Vנצרות ונוצרים במדינת היהודים– המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות והקהילות הנוצריות (2010-1948)ירושלים, Jerusalemאמנון רמון Amnon Ramon2012עב420
42
Vמינים זרים פולשים בישראל: הערכת מצב וחלופות למדיניות – דו"ח מסכם מדיניות סביבתית Environmental Policyרונית ג׳וסטו-חנני, עו"ד2011עב431
43
Vפניית הפלסטינים לאו"מ להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי מדיניניהול הסכסוך Conflict Managementגיל-עד נועם2011עב419
44
Vשינויים במאזן המים כאמצעי להתמודדות עם ירידת מפלס ים המלח: הערכה בלתי תלויה של חלופות ל"מובל ימים" ולהשגת יעדיומדיניות סביבתית Environmental Policy עמוס ביין Amos Bein
(עורך)
2011עב417
45
Vפארקים ואזורי נופש מטרופוליניים- עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן מדיניות סביבתית Environmental Policyאיריס האן Iris Han2011עב416
46
VJerusalem: Some legal issuesירושלים, Jerusalemרות לפידות Ruth Lapidot2011E415
47
Vלמען ציון לא אחשה?: יחס יהדות התפוצה לירושליםירושלים, Jerusalemג' שפראי צור2011עב414
48
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2011ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורח2011עב412
49
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2011 (מספר 25)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)2011עב E411
50
Vיורדים העירה: מרכז העיר ירושלים, היסטוריה, תמונת מצב ותוכנית ההתחדשות.ירושלים, Jerusalemאמנון רמון Amnon Ramonאביאל ילינק Aviel Yelinekאסף ויטמן2011עב410
51
Vמקום מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות של ממילא ומוזיאון הסובלנות – המאבק על הנוף הסמלי והפיזיירושלים, Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiter2011עב409
52
Vותלמוד-תורה כנגד כולם – חינוך חרדי לבנים בירושליםירושלים, Jerusalemאודי שפיגל2011עב405
53
VAltering the Water Balance as a Means to Addressing the Problems of the Dead Seaמדיניות סביבתית Environmental Policy עמוס ביין Amos Bein
2011E
54
VThe Palestinian Petition to the United Nations for Recognition of a Palestinian State: A Legal/Political Analysisניהול הסכסוך Conflict Managementגלעד נועם Gilad Noam2011E
55
VTowards Inclusive Israeli Citizenshipניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiter2011E
56
Vהנחל והעיר: הילכו השניים יחדיו?מדיניות סביבתית Environmental Policyמוטי קפלן Moti Kaplan2011עב
57
Vירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות ישראליות (בשיתוף עם מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות)ירושלים, Jerusalemא' מסרי-חרזאללהערן רזין Eran Razinמאיה חושן Maya Choshen2011עב
58
Vלקראת אזרחות ישראלית מכלילהניהול הסכסוך Conflict Management2011עב
59
Vלקראת אזרחות ישראלית מכלילה- מסגרת רעיונית חדשה ליחסי יהודי-ערבים בישראל – נוסח לדיון ציבורי ניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiter2011עב
60
Vמסמך מדיניות: אסטרטגיות התמודדות עם החסמים לשלוםניהול הסכסוך Conflict Managementיעקב בר סימן-טוב Yaacov Bar-siman-Tov 2011עב
61
Vنحو م َ واطنة إسرائيلية شموليةניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiter2011العربية
62
Jerusalem- facts and trends 2011ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורח2011E413
63
Towards Inclusive Israeli Citizenship: A new conceptual framework for Jewish-Arab relations in Israelניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiter2011E
64
מדיניות מחקר ופיתוח ממוקדת: פרויקט Target של האיחוד האירופיחדשנות וצמיחה Innovation Policy2011עב
65
מחקר להערכת תוכניות לעידוד שיתופי פעולה בינלאומיים במו"פחדשנות וצמיחה Innovation Policyדן קאופמן
Dan Kaufmann
יעל מרום2011עב
66
VThe Historic Basin of Jerusalem – Problems and Possible Solutionsירושלים, Jerusalemאמנון רמון Amnon Ramon (עורך)2010E408
67
VSustainability Outlook 2030: Environmental Futures for Israelמדיניות סביבתית Environmental Policy ולרי ברכיה Valerie Brachya (Editor)2010E407
68
VBarriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflictניהול הסכסוך Conflict Managementיעקב בר סימן-טוב Yaacov Bar-siman-Tov (עורך)2010E406
69
VThe Sheikh Jarrah Affair – The strategic Implication of Jewish Settlement in an arab Neighborhood in East Jerusalemירושלים, Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiterליאור להרס Lior Lehrs2010E404
70
Vשייח'-ג'ראח – הערכת מצב, השלכותיה האסטרטגיות של התיישבות יהודית בשכונה ערבית במזרח-ירושלים.ירושלים, Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiterליאור להרס Lior Lehrs2010עב403
71
Vעל נתונייך ירושלים – מצב קיים ומגמות שינוי 2009-2010 ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורח2010עב E400
72
Vשנתון סטטיסטי לירושלים- 2010/2009 (מספר 24)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)2010עב E399
73
VThe Upper Kidron Valleyירושלים, Jerusalemישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)2010E398
74
Vהתמוטטות המצוק החופי - מסמך מדיניותמדיניות סביבתית Environmental Policyע' אידלמןג' כהןע' ביין2010עב
75
Vחסמים לשלום בסכסוך הישראלי – פלסטיניניהול הסכסוך Conflict Managementיעקב בר סימן-טוב Yaacov Bar-siman-Tov (עורך)2010עב
76
Jerusalem: facts and Trends 2009-2010ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורח2010E402
77
קיימות רשוּתית מנוהלת - לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיותמדיניות סביבתית Environmental Policyנחום בן-אליא2010עב35
78
ירושלים והדור הצעיר – טיפוח והרחבת מעגלי הצעירים החיים בירושלים והקשורים בה – הצעת מדיניות ודרכי-פעולהירושלים, Jerusalemאורי סטריזובר2010עב
79
Vאגן נחל קדרון והמרחב החזותי של העיר העתיקה בירושליםירושלים, Jerusalemישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)2009עב
80
Vאינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - חלק ב'מדיניות סביבתית Environmental Policyמוטי קפלן Moti Kaplanג' כהןע' אידלמן2009עב
81
Vהתרבות ככלי להתחדשות עירוניתירושלים, Jerusalemאביאל ילינק Aviel Yelinek2009עב
82
Vחדשנות סביבתית בתעשייהמדיניות סביבתית Environmental Policyניר בן-אהרון2009עב
83
Vחזון לירושלים – תכנית לשיקום ירושלים, בירת-ישראלירושלים, Jerusalemגור עופר
Gur Offer (עורך)
2009עב
84
Vיישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית - עידוד הציות וייעול האכיפהמדיניות סביבתית Environmental Policyאור קרסין Orr Karassin2009עב
85
Vלקראת ניהול משותף של מרכזי ערים: מרכז העיר של ירושלים (בשיתוף מחקרי פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים)ירושלים, Jerusalemאביאל ילינק Aviel Yelinek2009עב
86
Vמיני צמחים פולשים בשטחים טבעיים בישראל: תפוצה, שלבי הפלישה, רמות איום אקולוגי והצעות סדר קדימויות לטיפולמדיניות סביבתית Environmental Policyז'אן-מרק דופור-דרור2009עב
87
Vפיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל ותרומתה לסביבה, לתיירות, לחינוך ולמחקר,מדיניות סביבתית Environmental Policyיוסי לשם ואחרים2009עב
88
Vשינויים באופי החקלאות והכפר - עמדות תושבי המרחב הכפרי באזור המרכזמדיניות סביבתית Environmental Policyלריסה פליישמןערן פייטלסון Eran Feitelson מנחם זלוצקי2009עב
89
Vשנתון סטטיסטי לירושלים – 2008/2007 (מספר 23)ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya Choshen (עורכת)2009עב E
90
Vתכנית ההתנתקות – הרעיון ושברוניהול הסכסוך Conflict Managementיעקב בר סימן-טוב Yaacov Bar-siman-Tov (עורך)2009עב
91
Jerusalem: Facts and Trends 2007-2008ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורחD. Kaufman2009עב
92
Vאסטרטגיות קהילתיות להתמודדות עם עוני בירושלים – נייר-עמדהירושלים, Jerusalemר' סטריאר2008עב
93
Vארבעים שנה בירושלים – 2007-1967ירושלים, Jerusalemאורה אחימאיר Ora Ahimeir (עורכת)יעקב בר סימן-טוב Yaacov Bar-siman-Tov 2008עב
94
Vדפוסי השימוש בשטחים הבנויים בישראלמדיניות סביבתית Environmental Policyמוטי קפלן Moti Kaplan2008עב
95
Vהמקומות הקדושים בירושלים העתיקה: אופציות לניהולם במסגרת הסדר מדיניירושלים, Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiter2008עב
96
Vחרדים לעתידם – עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדיחדשנות וצמיחה Innovation Policyא' מלחיב' כהןד' קאופמן2008עב
97
Vירושלים כיעד להגירה פנימית של צעירות פלסטיניות-ישראליות, (בשיתוף מחקרי פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים),ירושלים, Jerusalemאסמהאן מסרי-חרזאללה2008עב
98
Vמדדים לקיימות ברשויות מקומיות- סקירת ספרותמדיניות סביבתית Environmental Policyליה אטינגריאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapiraמאיה חושן Maya Choshenנגה לבציון-נדןישראל קמחי Israel Kimhi2008עב
99
Vמלחמה, שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראלניהול הסכסוך Conflict Managementיצחק רייטר Yitzhak Reiter2008עב
100
Vעל נתונייך ירושלים - מצב קיים ומגמות שינוי 2008-2007 ירושלים, Jerusalemמאיה חושן Maya ChoshenMichal Korach מיכל קורחדן קאופמן2008E
Loading...
 
 
 
Sheet1