פרסומי מכון ירושלים למחקרי מדיניות JerusalemInstitute.org.il
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
פרסומי מכון ירושלים למחקרי מדיניות
2
לינקכותר
Title
מחבר/ת א
Author A
מחבר/ת ב
Author B
מחבר/ת ג
Author C
מחבר/ת ד
Author D
מחבר/ת ה
Author E
מחבר/ת ו
Author F
מחבר/ת ז
Author G
שנת פרסום
Publication Year
שפה Langמספר קטלוגי (החל מ-2010)תגיות- מופרדות ב,תקציר
3
VVocational Training: A Tool for Employment Integration of East Jerusalem ResidentsYamit NaftaliMarik ShternIsrael KimhiAhmed Asmar Murad NatshehMuhamed Nahel2018Eng491East Jerusalem, employement, poverty The aim of this study is to map the options for vocational training that currently exist in East Jerusalem and to propose a blueprint for improving these options in a mannersuited to the social, cultural, and political conditions of East Jerusalem.
4
הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושליםימית נפתלימריק שטרןישראל קמחיאחמד אסמרמוראד נתשהמוחמד נכאל2018עב490מזרח ירושלים, עוני, הכשרות מקצועיות, תעסוקהמטרת מחקר זה היא למפות את היצע האפשרויות להכשרה מקצועית הקיימות, כיום, במזרח ירושלים ולהציע מתווה לשיפור היצע זה לתושבי מזרח העיר באופן שיתאים לתנאים החברתיים, תרבותיים והפוליטיים המאפיינים את מזרח ירושלים.
5
VThe Potential Demand for Haredi High School Yeshiva StudiesAmiram GonenBezalel CohenEliezer Hayun2018Eng489young Haredi, ultra orthodox, education,yeshivas,The development of Haredi high school yeshivas as a normative educational track for high-school aged students in Haredi society, in parallel to the existing track of 'Yeshivot Ketanot', is essential in order to enhance access to higher education and increase employment opportunities for young Haredim.
During the past fifteen years there have been significant developments in Haredi society, leading to ever-increasing participation on the part of Haredi men in the employment market and higher education in Israel. These developments point to a steadily growing potential demand by parents who seek to send their son to institutions that offer a comprehensive core studies curriculum.
6
Vחברה אזרחית בירושלים- מחקר מתודולגי ומיפויליאור רגבמריק שטרןאראלה גנן2018עב488חברה אזרחית, מגזר שלישי, תעסוקה בירושלים, עמותותמטרת מחקר זה היא למפות ולנתח את אופייה של החברה האזרחית בירושלים: ירושלים מהווה מרכז פעילות משמעותי של מלכ״רים בישראל, ופעילים בה כ-23% מכלל המלכ״רים בארץ. בשנת 2017 היו בעיר 4,077 מלכ״רים פעילים, לעומת 1,600 בתל-אביב.
למלכ״רים בירושלים חשיבות כלכלית רבה. התקציב השנתי הכולל המוערך של כלל העמותות בעיר נע בין 15 ל- 25 מיליארד ש״ח והם מעסיקים כ-100 עד 200 אלף עובדים בעיר (כשליש מכלל המועסקים בעיר).
7
VCivil Society in Jerusalem -Methodical Research and MappingLior RegevMarik ShternErela Ganan2018Eng487civil society, third sector, jerusalem, ngo,This study presents a thorough quantitative view of the third sector and the place of civil society in the city. Jerusalem, the capital of Israel, a religious center, and Israel's largest and most diverse city, is fertile ground for civil society activity. Due to the intense encounter of communities, poverty and social distress, and the proximity to government institutions, Jerusalem is a suitable breeding ground for social and community innovation. It is a place where groundbreaking social enterprises are established, inspiring other cities and towns throughout the country.
8
Vעל נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2018מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2018עב484שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2018, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירותעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
9
Vבניה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנהמעין נשר2018עב483ירושלים, איחוד ירושלים, מזרח ירושלים, הסדר מקרקעין, זכויות קניין, חוק התכנון והבנייה, זיקה לנכס, בנייה בלתי חוקית, סכסוכי גבולות, אובדן מס, פיתוח כלכלייובל שנים חלף מאז אוחדה ירושלים, אך כמעט בכל השכונות הערביות שבחלקה המזרחי לא בוצע עדיין הליך של הסדר מקרקעין. בהיעדרו, זכויות הקניין של התושבים, שלעיתים מתגוררים בשטח זה דורות, אינן מוגנות מפני תביעות של צד שלישי או מול הרשויות. גם אין להם אפשרות להציג זיקה לנכס כדי לשעבדו לצורך משכנתא או לפעול במסגרת חוק התכנון והבנייה. הדרך היחידה הפתוחה עבורם היא בנייה בלתי חוקית, בצד סכסוכי גבולות מתמשכים שמוכרעים מחוץ לבתי המשפט ולא אחת באלימות. להיעדר הסדר המקרקעין יש תג מחיר משמעותי - הן לפרטים, שנאלצים להישען יותר ויותר על קצבאות, והן לקופת העיר והן למדינה, שרק על אובדן המס עקב עסקאות לא מדווחות מפסידה סכום הגבוה פי שישה מכפי שהיה עולה לה לערוך את ההסדר. הפיתרון לסוגיית הקרקעות במזרח ירושלים טומן בחובו פוטנציאל גדול לפיתוח כלכלי בעיר, כמו גם מענה לשורה של קשיים, שהתושבים בשכונות המזרחיות ורשויות המדינה מתמודדים איתם מאז 1967. המסמך עוסק במשמעות הרחבה של היעדר הסדר מקרקעין, כמו גם בדרכים ליישמו באופן יעיל ותוך שיתוף פעולה מרבי מצד התושבים.
10
Vפוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיותעמירם גונןבצלאל כהן Bezalel Cohenאליעזר היון2018עב481חינוך, השכלה, חרדים, תלמידים, ישיבות תיכוניות, לימודי קודש, לימודי חול, בגרותבשנים האחרונות גובר הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות המשלבות לימודי-קודש ולימודים כלליים המכינים לבחינות הבגרות. הביקוש ללימודים אלה בא מצד משפחות חרדיות המבקשות להעניק לבניהן חינוך תורני לצד לימודים כלליים שיקנו להם השכלה כללית ויסייעו להם להתפרנס ברמה גבוהה. הביקוש הגובר להשכלה כזאת מביא לפתיחת ישיבות נוספות מסוג זה. מכון ירושלים למחקרי מדיניות בודק בפרסום זה, באמצעות שני סקרים, את הנכונות בקרב ההורים בחברה החרדית לשלוח את ילדיהם ללימודים בישיבות אלה, ולמעשה את גישתם לנושא לימודי החול. נמצא כי 17% מההורים מעוניינים שילדיהם ילמדו במסגרות אלו, ו-42% נוספים אינם מתנגדים לכך.
11
Vמחקרים על הפיקוח במחוז החרדי של משרד החינוך: בין רשויות, רשתות והציבוריות החרדיתענת בארט (עורכת)2018עב480מערכת החינוך, מערכת החינוך החרדית, המוכר שאינו רשמי, המחוז החרדי, משרד החינוך, רשויות מקומיות, הזרם הממלכתי-חרדי, יחסי עבודה, תהליכי שינוי, ציבוריות חרדיות, פיקוח חינוכי, אוטונומיה חינוכית, החברה הישראלית, החברה החרדיתספר זה הוא ניסיון ראשון לבחון את התהליכים המתרחשים בתהליך הקמתו של המחוז החרדי במשרד החינוך. הספר מציג ששה מחקרי גישוש איכותניים ביחס לתהליכים המתרחשים במחוז החרדי, שהוקם בשנת 2014 והחליף את האגף המוכר־שאינו־רשמי. עצם הקמת המחוז מהווה שינוי מהותי ביחסים המורכבים שבין מדינת ישראל לבין מערכת החינוך החרדית. הקמת המחוז גם עשויה להעיד על תהליכי השינוי שעוברים על החברה הישראלית ביחסה לחברה החרדית. תהליכים אלו מתקבלים בציבוריות החרדיות באמביוולנטיות, בשל הצורך בפיקוח חינוכי־פדגוגי מחד גיסא, אל מול התערערות האוטונומיה החינוכית של מערכת החינוך החרדית, מאידך גיסא.
12
VJerusalem - Facts and Trends 2017מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2017E476Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2017, Area, Population, Sources of Population Growth, Welfare and Standard of Living, Employment, Education, Housing, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, welfare and standard of living, employment, education, housing and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
13
Vעל נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2017מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2017עב475שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2017, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירותעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
14
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים - מחקר תשתית והערכה - דו"ח מספר 7 - אבו תוריערה איסר Ya'ara Issar2017עב474אבו תור, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות אבו תור והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים.
http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
15
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 6 – ג'בל אל-מוכבר الأحياء العربية في شرق القدس دراسة وتقييم للبنى التحتية جبل المكبر אחמד אסמרישראל קמחי Israek Kimhi2017العربية473جبل المكبر، القدس الشرقية، أحياء القدش الشرقية، تجمع سكاني، مؤسسات، اقتصاد، خدامات، بنية تحتية، حال اقتصادي-اجتماعيهذه الدراسة التي تتناول األحياء الفلسطينية- العربية في القدس، جاءت من أجل
سد النقص الموجود في المعطيات التي تخص البُنى التحتية والخدمات والبنية االنسانية
المجتمعية. تتيح هذه المعلومات للسلطات ولمؤسسات المجتمع المدني واألطراف المختلفة
األخرى العمل على إيجاد حياة مدنية لصالح جميع األطراف، حتى الوصول إلى حل
سياسي. تتطرق هذه الدراسة إلى حي جبل المكبر http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
16
Vישיבות תיכוניות חרדיות: תיאור וניתוח מצבעמירם גונן Amiram Gonenבצלאל כהןבניהו טבילהאליעזר היון2018עב472ישיבות תיכוניות, לימודי קודש, השכלה גבוהה, חרדים באוניברסיטהמחקר זה עוקב אחר התפתחות מוסדות החינוך הידועים בד״כ בשם ׳ישיבות תיכוניות חרדיות׳. ישיבות אלו משלבות לימודי־קודש עם לימודים כלליים ופועלות במקביל למסלול הישיבות הקטנות הרווח בציבור החרדי ומועדף על ההנהגה החרדית.

המחסור במסלול אלטרנטיבי נרחב דיו שישלב לימודי־קודש עם לימודים כלליים, עשוי להסביר את הקשיים הרבים הניצבים בפני צעירים חרדים הפונים בשנים האחרונות לרכוש השכלה גבוהה והכשרה קצועית איכותית. הרחבת המסלול של ישיבות תיכוניות חרדיות עשויה לסייע במידה ניכרת להצלחתם של חרדים כאלה, המבקשים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה ולהצטרף לשוק העבודה.
17
Vמבעד לתקרת הזכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושליםמריק שטרןאחמד אסמר2017עב471תקרת זכוכית, תקרת הזכוכית, מבעד לתקרת הזכוכית, כלכלה, תעסוקה, שוק התעסוקה, שוק העבודה, מקומות עבודה משותפים, מרחבים משותפים, מערב ירושלים, מעמד, הפרדה, ירושלים, אפליה, שוויון, קרבה תרבותית, פלסטינים, ישראליםהמחקר מנתח את דפוסי המפגש בין עובדים פלסטינים וישראלים במקומות עבודה משותפים במערב ירושלים, ובוחן את השפעתם על העמדות והתפיסות הלאומיות והפוליטיות של שתי הקבוצות. מהנתונים עולה כי העובדים הערבים נתקלים בתקרת זכוכית קשיחה המקבעת את מעמדם הנחות בשוק התעסוקה ומונעת את התקדמותם. היא גם מסמלת את גורמי ההפרדה בינם לבין העובדים היהודים: מעמד אזרחי, פער נרטיבי פוליטי ודתי וקיטוב חברתי-כלכלי. ובכל זאת, תקרת זכוכית היא שקופה ולעיתים אף ניתן לשבור אותה. ואכן, נתוני המחקר מלמדים כי במקומות העבודה המשותפים בירושלים, בהם נוצרו תנאים יחסיים של שוויון בדרגת העבודה וקרבה תרבותית בין העובדים לצד יחסי עבודה פוריים, עשויים להתפתח גם יחסי חברות ושינויים חיוביים ביכולת ההכלה ובדעות קדומות. המחקר הוא פרסום שני בסדרת פרסומים העוסקים במרחבים משותפים בירושלים. הפרסום הראשון: http://www.jiis.org.il/.upload/%20%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99.compressed.pdf
18
VResidents, Not Citizens: Israeli Policy towards the Arabs in East Jerusalem, 1967-2017: Manager's Briefאמנון רמון Amnon Ramonיעל רונן Yael Ronan2017E470Jerusalem, East Jerusalem, the Six Day War, the unification of Jerusalem, residents, citizens, Residency, citizenship, status, East Jerusalem Arabs, policy, the conflict, the Israeli-Palestinian-Arab conflict, 1967, current state of affairs, international lawDuring the two weeks that followed the Six Day War, the government held discussions on the “unification of Jerusalem". Simultaneously a discussion took place regarding the status of Arab residents in the annexed territory. A “temporary” decision was made to grant East Jerusalem Arabs the status of residents rather than citizens of Israel. In Addition they were allowed to maintain Jordanian citizenship. This decision had and continues to have far reaching repercussions that affect all aspects of life in East Jerusalem to this day
The central issue of this book is how the status of the Arab residents who lived in the territory annexed by Israel was determined. Accordingly, the book focuses on the social and legal status of East Jerusalem Arabs and the various forms this status has taken over the past fifty years. In a broader sense, it addresses Israeli policy towards the city’s Arabs. This is a summary of the book's findings. The book itself is available in Hebrew.
19
Vתושבים, לא אזרחים - ישראל וערביי מזרח-ירושלים, 1967-2017אמנון רמון Amnon Ramonיעל רונן Yael Ronan2017עב470ירושלים, מזרח ירושלים, מלחמת ששת הימים, איחוד ירושלים, תושבי קבע, אזרחים, תושבות, אזרחות, מעמד, ערביי מזרח ירושלים, מדיניות, הסכסוך, הסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי, 1967, תמונת מצב, משפט בין לאומי, משפט בינלאומיביוני 1967, כשבועיים לאחר מלחמת ששת הימים, נקבע "איחוד ירושלים", שמשמעותו הייתה למעשה צירופה של העיר הערבית, שהייתה תחת שלטון ירדן, לתחומי ישראל. באותה העת נקבעה ההחלטה לתת לערביי מזרח-ירושלים מעמד של תושבי קבע ולא של אזרחים, ולאפשר להם לשמור ולהאריך את אזרחותם הירדנית. החלטה זו משפיעה על רוב תחומי החיים במזרח ירושלים עד היום.
ספר זה מתמקד בסוגיית התֹושבּות של ערביי מזרח-ירושלים, גלגוליה והשפעותיה על החיים בעיר. ניתוח הסוגיה ייעשה בהקשר של המדיניות הישראלית כלפי האוכלוסייה הערבית-פלסטינית במזרח-ירושלים לאור התהפוכות שחלו בסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי והמשא ומתן על עתיד העיר מ-1967 ועד היום
החלק הראשון של הספר עוסק בהיסטוריית התֹושבּות מ-1967 ועד סוף 2010 ובמדיניות הישראלית כלפי תושבי מזרח-ירושלים הערבים. החלק השני משרטט תמונת-מצב של מעמד התֹושבּות של ערביי מזרח-ירושלים והשלכותיו. החלק השלישי דן בהיבטים של מעמד ערביי מזרח-ירושלים בהקשר השוואתי של המשפט הבין-לאומי.
20
VPolarized Labor Integration: East Jerusalem Palestinians in the City's Employment Market (Summary)מריק שטרן Marik Shtern2017E469Employment, East Jerusalem, East Jerusalem Palestinians, Urban space, Labor market, Ethno-national character, Economic and employment interdependence This paper examines the labor market for East Jerusalem Palestinians in the Israeli arena in the context of the urban space shared by the two parts of the city. Its aim is to provide a factual, statistical foundation to describe the labor market for East Jerusalem residents in its entirety, with attention to spatial distribution and to the characteristics of employed persons, including characterization of their work in East and West Jerusalem. The data will help us understand the extent of economic and employment interdependence between the two parts of the city, how this reciprocity shapes relations between the population groups, and its repercussions for the ethno-national character of Jerusalem for years to come.
21
VThe Eroding Status-Quo Power Struggles on the Temple Mountיצחק רייטר Yitzhak Reiter2017E468Jerusalem, status-quo, status quo, policy, Temple Mount, Al-Haram al-Sharif, Al Haram al Sharif, 1967, 1996, Al-Aqsa, Al Aqsa, Israel, Jorden, the Muslim Waqf, JordanThis study aims to lay the foundation for a well-thought out Israeli policy regarding the TM/HS and to present alternative approaches to the authorities responsible for this sensitive site, until a long-term solution to the dispute is found. In order to achieve this goal this study offers an overview of the current situation, which is viewed as the “status-quo” at the TM/HS, as well as the dynamics underpinning the changes that have taken place from June 1967 to September 1996. The understandings that have been reached will be analyzed, as will the accepted arrangements and subsequent disputes over day-to-day administration between Israel and the Muslim Waqf, which administers the compound.
22
VThe Jerusalem Joint Authority - An Israeli-Palestiniain Proposal: Special Regime for the Old City of Jerusalemמכון ירושלים לחקר מדיניות the Jerusalem Institute for Policy Researchal-Mustakbal Foundation2017E467The Jerusalem Joint Authority, Special Regime, Old City, Jerusalem, urban services, legal arrangements, holy sites, police, security, economic arrangements, national symbols, public assembly, העיר העתיקה, רשות משותפת A group of Israelis and Palestinians established a joint group to think carefully and creatively about the questions pertaining to Jerusalem. The group concentrated its efforts on the Old City, the heart of the issue of Jerusalem. They formulated a very delicate solution for joint administration of the Old City, which takes into account questions pertaining to urban services, legal arrangements, holy sites, police and security, economic arrangements, and national symbols and public assembly. This document is intended for Israeli, Palestinian and international decision-makers. It is aimed to assist them in understanding the issue of Jerusalem as well as to share with them ideas about the options and alternatives for this city.
23
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 6 – ג'בל אל-מוכבראחמד אסמרישראל קמחי Israek Kimhi2017עב466ג'בל אל-מוכבר, גבל אל מוכבר, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות ג'בל אל-מוכבר והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
24
Vשנתון סטטיסטי לירושלים 2016 الكتاب الاحصائي السنوي لاورشليم-القدس 2016מאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemer יועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארדאלון קופרארד Alon Kupererd2016العربية463الكتاب الإحصائي السنوي، الكتاب الإحصائي السنويلأورشليم-القدس، ٢٠١٦، مساحة، المناخ وجودة البيئة، السكان، الحركة الطبيعية، الهجرة والقدوم إلى إسرائيل، مستوى الحياة والرفاه، التشغيل، المصالح التجارية والصناعة، البناء، المواصلات والبنى التحتية، السياحة، التعليم والثقافة، الصحة، النظام العام، إيرادات ونفقات البلديةالكتاب الإحصائي السنوي لأورشليم-القدس لعام 2016 هو الكتاب رقم 30 الذي يصدره معهد القدس لبحث السياسات بمشاركة بلدية اورشليم–القدس. وهذا العام يصدر الكتاب للمرة الاولى باللغة العربية ايضا حيث تنضم هذه النشرة العبرية-العربية الى النشرة العبرية–الانكليزية التي تصدر منذ العام 1982.
يعرض الكتاب الإحصائي السنوي لأورشليم-القدس صورة الوضع الاحصائي الآني لما يجري في المدينة في شتى المجالات والاتجاهات نحو التغيير التي تسير فيها المدينة على مر الزمن، وذلك بواسطة اللوحات والخرائط والرسوم البيانية. كما يعرض الكتاب مقارنة بين أورشليم-القدس وبين دولة اسرائيل عامة ومدن اخرى على وجه الخصوص ، ومقارنة اخرى بين لواء أورشليم- القدس وألوية اخرى وبين منطقة أورشليم-القدس الكبرى ومناطق كبرى لمدن اخرى.
25
Vנשים חרדיותעמירם גונן (עורך) Amiram Gonen2016עב462המגזר החרדי, גירושין, החברה החרדית, אימהות חד-הוריות, נשים חד-הוריות, אימהות חד הוריות, נשים חד הוריות, תמיכה, טיפול, מערך טיפולי, נשים מוכות, דחייה, התעצמות אישית, אינדיבידואליזם. מחקר זה בוחן את תופעת הגירושין במגזר החרדי, את דרכי ההתמודדות של הגרושים עם מצבם, ואת יחסה של החברה החרדית אליהם. הגירושין בחברה החרדית אינם נידונים בציבור, אך התפתחותם של פרמטרים שונים, כגון קבוצות תמיכה לנשים חד-הוריות חרדיות, קבוצות טיפול לבני-משפחות של גרושים, מערך טיפולי- אקדמי מקרב החברה החרדית ומקלטים לנשים מוכות בחברה החרדית, מעידה על התרחבות התופעה.
המחקר אינו בוחן את הסיבות לגירושין, אלא את תוצאותיהם וממצאיו מציירים תמונה מורכבת וכואבת של חברה אשר דוחה אקטיבית או פסיבית את תופעת הגירושין ואת אלה שנקלעו אליה, לצד התעצמות אישית ותהליכי אינדיבידואציה של המתגרשים, אשר בוחרים להמשיך ולחיות בקרב החברה החרדית חרף הדחייה שהם חשים ממנה.
26
Vשנתון סטטיסטי לירושלים 2016 (מספר 30)מאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemer יועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארדאלון קופרארד Alon Kupererd2016עב459השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2016, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, בינוי, דיור, תחבורה, תשתיות, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייההשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, בינוי ודיור, תחבורה ותשתיות, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
27
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 4 – ואדי ג'וז الأحياء العربية في شرق القدس تقييم وبنى تحتية وادي الجوز יצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נאחלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015العربية458وادي الجوز، القدس الشرقية، أحياء القدش الشرقية، تجمع سكاني، مؤسسات، اقتصاد، خدامات، بنية تحتية، حال اقتصادي-اجتماعيتعتبر هذه الدراسة جزء من سلسلة دراسات تعنى باألحياء الفلسطينية في شرقي
القدس، وذلك بهدف رسم المالمح االجتماعية وما يتعلق بالبنى التحتية في مختلف
مناحي الحياة ومن ضمنها: السكان، المؤسسات، االقتصاد، الخدمات والبنى التحتية
االساسية.
تقوم هذه الدراسة بعرض وتحليل الوضع القائم في حي وادي الجوز وإظهار الفجوات
القائمة بين الموجود والمنشود. كما وتستعرض الدراسة المشاكل المركزية التي يعاني
منها الحي ويقدم اقتراحات بشأن سبل التعامل معها. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
28
Vתמורות בפעילות התרבות בסופי שבוע בירושליםרות אברהםעומר יניב2015עב457ירושלים, סופי השבוע, סוף השבוע, קואליציית ירו-שלם, צביון, זהות, פלורליזם, מוסדות תרבות, דפוסי צריכה, תרבות, פנאיהמחקר עוסק בשלוש סוגיות מרכזיות. הראשונה היא מיפוי הפעילות השגרתית בכל העיר והפעילות הנתמכת על ידי קואליציית ירו-שלם, שהוקמה במטרה לפעול לשמירה ולחיזוק של הצביון והזהות הפלורליסטית בעיר. השנייה היא ניתוח השינויים במספר המבקרים במוסדות תרבות נבחרים בשנים 2008-2014. האחרונה היא ניתוח דפוסי צריכת תרבות ופנאי בסופי שבוע בקרב תושבי העיר ותפיסתם כלפי השינויים שחלו בהיצע הפעילות ובאופייה. ממצאי המחקר הראו כי מרכז העיר הוא האזור בו מרוכזות מרבית הפעילויות. בנוסף עלה כי המספר הגדול ביותר של פעילויות הקואליציה מתרכז באזור המושבה הגרמנית, בבקעה ובארנונה. לבסוף, בקרב מרבית המשיבים הפעילויות הפופולריות ביותר בסופי השבוע הן: ביקור במסעדות, בילוי בחיק הטבע ובילוי במוסדות תרבות. המחקר מציג גם המלצות לעתיד בתחום.
29
Vסטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הביתיצחק רייטר Yitzhak Reiter2016עב456ירושלים, סטטוס קוו, סטטוס-קוו, מדיניות, הר הבית, אל-חרם אל-שריף, אל חרם אל שריף, 1967, 1996, אל-אקצא, אל אקצא, ישראל, ירדן, מנהלת הווקף המוסלמימחקר זה נועד להניח תשתית למדיניות ישראלית מחושבת בהר הבית, ולהציג חלופות להתנהלות הרשויות במקום רגיש זה, עד שיימצא פתרון ארוך-טווח למחלוקת. לצורך כך המחקר מציג את המצב הקיים, הנחשב כ׳סטטוס-קוו׳, באתר הר הבית/אל-חרם אל- שריף, ואת הדינמיקה של השינויים שפקדו את המקום מאז יוני 1967 ועד לספטמבר 1996. בנוסף, מנותחות ההבנות שהושגו, ההסדרים שהתקבלו והמחלוקות שנתגלעו לאורך השנים בין ישראל לבין מִנהלת הווקף המוסלמי המנהלת את אתר הר הבית/אל-חרם אל-שריף.
30
Vתשובה ופרנסה מאפייני תעסוקה בקרב בעלי תשובה חרדיםאסף מלחי2016עב455החברה החרדית, בעלי-תשובה, בעלי תשובה, תעסוקה, עבודה, פרנסה, חסמים, השתלבות, שוק העבודה, מעגל העבודה, לימודי-קודש, לימודי קודש, משפחה, משרה מלאה, רמת הכנסה, מצב כלכלי, מצב חברתי, קיום בכבוד, מדיניות, בסיס כלכלימחקר זה בוחן את מצבם החברתי-כלכלי של בעלי-תשובה חרדים, את עמדותיהם כלפי נושא העבודה והפרנסה ואת החסמים העיקריים להשתלבותם בשוק העבודה. המחקר בחן את התנהגותם של בעלי-תשובה חרדים בשוק העבודה ובכך ייחודו וחדשנותו. במחקר נמצא כי 85% מכלל בעלי התשובה עבדו לפני שחזרו בתשובה, אך כ-30% מהם נמצאים כיום מחוץ למעגל העבודה, וזאת בעיקר בשל רצונם של הגברים להשקיע את מרבית זמנם בלימודי-קודש. החסם המרכזי לתעסוקה בקרב הנשים נובע, לפי דיווחן, מן הרצון והצורך לטפל בילדים, מן הקושי לשלב בין משפחה לעבודה ומהיעדר יכולת להתחייב לעבודה בהיקף של משרה מלאה. השינוי האישי והחברתי של התשובה מביא בהכרח לרמת-הכנסה שאינה מאפשרת קיום בכבוד. כמחצית מכלל הנשים העובדות וכחמישית מהגברים משתכרים עד 3,000 ש״ח בחודש בלבד. ממצאי המחקר יכולים לסייע למקבלי ההחלטות ולפעילים החברתיים המעוניינים לגבש מדיניות הנוגעת לסוגיות שונות של אוכלוסיית בעלי התשובה החרדים. כמו כן, עשויים ממצאי המחקר לסייע לבעלי התשובה החרדים להשתלב בשוק העבודה ולבנות בסיס כלכלי בר-קיימא להם ולמשפחותיהם.
31
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים - מחקר תשתית והערכה - דו"ח מס' 3 - א-טור األحياء العربية في شرق القدسُ تقييم وبنى تحتية الطورיצחק רייטר Yitzhak Reiterאחמד אסמרישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015العربية454الطور، القدس الشرقية، أحياء القدش الشرقية، تجمع سكاني، مؤسسات، اقتصاد، خدامات، بنية تحتية، حال اقتصادي-اجتماعي إن هذه الدراسة ما هي إال جزء من سلسلة دراسات تعنى باألحياء الفلسطينية في شرقي
القدس وذلك بهدف رسم المالمح االجتماعية وتلك المتعلقة بالبنى التحتية في مختلف مناحي
الحياة والتي تشمل السكان والمؤسسات واالقتصاد والخدمات والبنى التحتية األساسية.
يقوم هذا القرير بعرض وتحليل الوضع القائم في حي الطور المقام على أراضي جبل
الزيتون، ويظهر الفجوات القائمة بين الموجود والمنشود. يستعرض التقرير المشاكل
المركزية التي يعاني منها الحي ويقدم اقتراحات بشأن سبل التعامل معها. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
32
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 4 – ואדי ג'וזיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נאחלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015עב453ואדי ג'וז, ואדי גוז, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות ואדי ג'וז והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
33
Vתיירות עירונית בירושליםישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)נעם שובל (עורך)2015עב452ירושלים, מזרח ירושלים, בית לחם, תיירות, ענף התיירות, תיירים, צליינות, צליינים, כלכלה, תיירות בירושלים, פיתוח, מבקרי יום, תרבות אלטרנטיבית, תיירות עירונית, גדר ההפרדה, תיירות קולינריתלמרות חוסר היציבות הפוליטית התיירות לירושלים הלכה וגדלה בעשורים מאז איחוד העיר וכיום מבקרים בה מיליוני תיירים מישראל ומחוצה לה. התיירות והצליינות הן מענפי הכלכלה הגדולים בעיר ולפי ההערכה, אחד מכל שישה תושבים מועסקים באופן ישיר או עקיף בתעשייה זו. עם זאת, לאור חשיבותה הדתית של ירושלים, ותוך השוואה לערים היסטוריות, בירות דתיות ולאומיות אחרות מסדר-גודל דומה, אין ספק שירושלים אינה ממצה כלל את פוטנציאל התיירות הגלום בה. הספר מנתח את נושא התיירות בירושלים ונוגע במגמות העיקריות שהתרחשו בנושא מאז איחוד העיר ב-1967 ועד פרוץ ׳האינתיפאדה השנייה'. בנוסף, מוצגת מציג תמונה עכשווית של התיירות בירושלים, במזרח ירושלים ובבית לחם. מעבר לכך, הספר סוקר את התכנון ביחס לפיתוח התיירות בירושלים ואת התופעות של ׳מבקרי-היום' והשילוב של התרבות האלטרנטיבית בתיירות העירונית. הספר נוגע גם בהשלכות של גדר ההפרדה על התיירות במרחב ירושלים ובהתפתחות התיירות הקולינרית בעיר. הפרק האחרון של הספר מהווה סיכום קצר המתווה קווים מנחים ביחס לעתיד התיירות בירושלים.
34
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה – דו"ח מס' 3 – א-טוריצחק רייטר Yitzhak Reiterאחמד אסמרישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2015עב451א-טור, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות א-טור והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
35
Vפמינזם בהיכל: נשות הכותל ומאבקן בסטטוס קוויצחק רייטר Yitzhak Reiter2016עב450נשות הכותל, הכותל המערבי, סטטוס-קוו, סטטוס קוו, הגמוניה, סדר יום, הסדרי הכותל המערבי, השלכות משפטיות, השלכות ציבוריות, צביון, ייצוג שווהחיבור זה מבקש לנתח את מאבקן של נשות הכותל והשלכותיו ולהשיב על שתי שאלות. הראשונה היא כיצד ומדוע הצליחה קבוצה קטנה של נשים לשבור את הסטטוס-קוו ההגמוני האורתודוכסי, הגברי והשמרני, ולקדם סדר-יום מגדרי ופלורליסטי-דתי מול ממסד אורתודוכסי חזק שההגמוניה שלו נתמכת על ידי הממשלה. השנייה בוחנת מהן ההשלכות של הישגים אלה על הסדרים בכותל המערבי ובמקומות קדושים אחרים שבמחלוקת. חיבור זה מציע תשובה לשאלות אלו ועומד על ההשלכות המשפטיות והציבוריות של ההישג של נשות הכותל. בסוף החיבור מובאות חמש חלופות שעשויות לפתור את הסכסוך ולהקנות לכותל המערבי צביון כלל-יהודי.
36
Vשילוב תעסוקתי במציאות נפיצה - תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה העירונימריק שטרן2015עב449שוק העבודה, שוק התעסוקה, ירושלים, מזרח ירושלים, תושבי מזרח ירושלים, כלכלה, תעסוקה, תעשייה, תלות, יהודים, ערבים, כוח העבודה, מדיניות, שילובמטרת מסמך זה היא לספק תשתית-נתונים עובדתית שתתאר את שוק העבודה של תושבי מזרח-ירושלים בכללותו, תוך שימת דגש על התפרסותם ואופן שילובם בכלכלת העיר. המסמך מתאר ומנתח את מידת התלות הכלכלית והתעסוקתית בין יהודים וערבים תושבי ירושלים ומאגד נתונים ופרשנות שמהווים את בסיס מסד הנתונים עבור המחקר "מבעד לתקרת הזכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים", שיצא בשנת 2016. http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/publications/%D7%9E%D7%91%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
מסקנות המסמך קובעות שקיימת תלות הדדית בין כוח העבודה ממזרח-ירושלים לבין ענפי כלכלה ותעשייה מרכזיים במערב העיר. לתושבי מזרח-ירושלים יש תפקיד מרכזי בכלכלת העיר, כעובדים מקצועיים ובלתי-מקצועיים במגוון רחב של ענפים. המסקנות מצביעות על הצורך לגבש מדיניות תעסוקתית מרחבית אשר תסייע לתושבי מזרח העיר בשילוב ובהתקדמות במקומות העבודה הקיימים במגזר היהודי.
37
VJerusalem - Facts and Trends 2015מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2015E448Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2015, Area, Population, Sources of Population Growth, Welfare and Standard of Living, Employment, Business and Industry, Education, Housing, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, welfare and standard of living, employment, business and industry, education, housing and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
38
Vעל נתונייך ירושלים – מצב קיים ומגמות שינוי 2015מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2015עב447שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2015, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, בחירות לכנסת ה-20, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף, בפרסום גם נתונים אודות הבחירות לכנסת ה-20 ואודות מרחב סובב ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
39
Vגאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931מעוז עזריהויצחק רייטר Yitzhak Reiter2015עב446קבורה, פנתיאון לאומי, בתי קברות, אתרי קבורה, מעמד, זיכרון ציבורי, טקסים לאומיים, חזון גאו-פוליטי, מוחמד עלי ג'והר, אל-קודס, ירושלים, אל-חרם אל-שריף, אל חרם אל שריף, הר הבית, פולחן, גיוס סולידריות, אסלאם, מוסלמים, מופתי, החברה הערבית, החברה הפלסטיניתהפוליטיקה של קבורה מתאפיינת, בין השאר, ביצירתו של פנתיאון לאומי: בתי קברות ואתרי קבורה שהקבורה בהם מעידה על ההכרה במעמדו של המת ובפועלו. כאתר קבורה, פנתיאון לאומי הוא אתר מקודש של הזיכרון הציבורי: הוא משמש מקום לעריכת טקסים לאומיים ויעד לעליה לרגל של מי שמבקשים לכבד את זכרם של הקבורים שם. כפי שמראה המאמר, מעבר למחויבות לקבורה מכובדת, יצירת אתר קבורה המשמש כפנתיאון עשוי גם לתת ביטוי לחזון גאו-פוליטי. המאמר מתמקד בקבורתו של המנהיג ההודי-מוסלמי מוחמד עלי ג'והר ב-1931. קבורתו היוותה הצהרה גאו-פוליטית אשר כוּונה במיוחד למַצֵב את אל-קודס (ירושלים) ואת אל-חרם אל- שריף (הר הבית) כיעדי פולחן וכמרכזי כובד פאן-אסלאמיים. היה זה גם אמצעי לגיוס סולידאריות פאן-אסלאמית ומחויבות למען תושביה המוסלמים של פלשתינה, כמו גם תמיכה במנהיגותו של המופתי הגדול בקרב כלל החברה הערבית-פלסטינית.
40
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2015 (Number 29)מאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemerיועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארד Alon Kupererd2015E445 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2015 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
41
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2015 (מספר 29)מאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraמיכל קורח Michal Korachדפנה שמר Dafna Shemer יועד שחר Yoad Shaharאלון קופרארדאלון קופרארד Alon Kupererd2015עב445השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2015, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, אזור ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ואזור ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
42
Vשימור האגן הדרומי של ים המלחדורון לביאטל שוורצמןעופר מנחםענת משהמורן משה חנציס2015עב444ים המלח, מפלס הים, האגן הדרומי, האגן הצפוני, מלונאות, מלונות, מוקדי תיירות, תעשייה, מפעלים, מלח, נוף, טבע, תועלת תעשייתיות, תועלות תעשייתיות, תיירות מקומית, תיירות בינלאומית, תיירות בין-לאומית, פעילות תעשייתית, פעילות תיירותיתים המלח הוא אתר-טבע ייחודי המושך מבקרים רבים מישראל ומן העולם כולו. בעשורים האחרונים יורד מפלס ים המלח באופן משמעותי מסיבות שונות. כתוצאה מכך מתייבש האגן הדרומי, הרדוד יותר, של ים המלח וממשיך להתקיים כגוף-מים בזכות תעלת-הזנה המוליכה אליו מים מן האגן הצפוני. תעלה זו היא המאפשרת למעשה את קיומם של המלונות הניצבים לחופי האגן ומשמשים מוקד-תיירות עיקרי באזור. בנוסף, כתוצאה מן הפעילות התעשייתית של מפעלי ים המלח, המלח שוקע לתחתית האגן הדרומי של הימה, מעלה את מפלס המים ומאיים להציף את המלונות. דיון זה, שעסק בערכי נוף וטבע ובתועלות תעשייתיות, כמעט שלא נגע בערך הכלכלי ובתועלת המשקית הצומחת למשק הישראלי מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח. במקום, עבודה זו מתמקדת בתועלות המשקיות הנובעות מהמשך קיומו של האגן הדרומי כמוקד חשוב וייחודי לתיירות מקומית ובין-לאומית, והיא מצביעה על הקשר המורכב שבין הפעילות התעשייתית לבין הפעילות התיירותית המתנהלת באזור.
43
Vמזרח ירושלים, קיץ 2014 - מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראליתאמנון רמון Amnon Ramonליאור להרס Lior Lehrs2014עב443קיץ 2014, הפגנות, מהומות, מזרח ירושלים, ירושלים, יהודים, ערבים, מציאות נפיצה, גורמי יסוד, גורמים נקודתיים, המאבק הלאומי, פערים, קיפוח, אי-ודאות, היעדר מנהיגות, חברה חלשה, חברה מפוצלת, דיור, בינוי, תכנון, גדר ההפרדה, מעמד משפטי, אלימות, הר הבית, התיישבות, התיישבות יהודית, שכונות ערביות, מדיניותההפגנות והמהומות שהתרחשו בירושלים בקיץ 2014 מעלות מחדש על סדר היום את המציאות המורכבת והטעונה השוררת במזרח-ירושלים ואת מערכת היחסים המתוחה שבין יהודים לערבים בעיר. בניתוח אירועים אלה ובניסיון להבין את הרקע ואת התנאים שהובילו אליהם, יש מקום להבחין בין המצב הנפיץ וגורמי היסוד המזינים אותו, לבין הגורמים הנקודתיים המלּבים את המתיחות ומציתים התפרצויות תקופתיות. מוצע כי גורמי היסוד למציאות הנפיצה השוררת במזרח ירושלים הם המאבק הלאומי; אי-ודאות מתמשכת; חברה מפוצלת וחלשה בתהליך שינוי והיעדר מנהיגות מרכזית; מצב כלכלי, פערים עצומים וקיפוח; דיור, תכנון ובנייה; גדר ההפרדה, מעמד משפטי מורכב. מנגד, הגורמים הנקודתיים שמלבים את המתיחות הם: אירועי האלימות בתחומי העיר; אירועים כלליים בזירה הישראלית-פלסטינית; הר הבית; התיישבות יהודית בשכונות ערביות. המסמך ממשיך ומציע דרכים להפגת המתח ומציג שאלות כלליות על המדיניות הישראלית במזרח-ירושלים.
44
Vהשכונות הערביות במזרח-ירושלים מחקר תשתית והערכה דוח מס' 2: בית חנינא االحياء العربية في شرقي القدس دراسة حول البنية التحتية وتقييم الوضع بيت حنيناיצחק רייטר Yitzhak Reiterנאסר אבו לילישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס Lior Lehrs2014العربية442بيت حانينا، القدس الشرقية، أحياء القدش الشرقية، تجمع سكاني، مؤسسات، اقتصاد، خدامات، بنية تحتية، حال اقتصادي-اجتماعي هذه الدراسة التي تتناول األحياء الفلسطينية- العربية في القدس، جاءت من أجل
سد النقص الموجود في المعطيات التي تخص البُنى التحتية والخدمات والبنية االنسانية
المجتمعية. تتيح هذه المعلومات للسلطات ولمؤسسات المجتمع المدني واألطراف المختلفة
األخرى العمل على إيجاد حياة مدنية لصالح جميع األطراف، حتى الوصول إلى حل
سياسي. تتطرق هذه الدراسة إلى حي بيت حنينا http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
45
Vהשכונות הערביות במזרח-ירושלים מחקר תשתית והערכה דוח מס' 2: בית חנינא יצחק רייטר Yitzhak Reiterנאסר אבו לילישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס2014עב441בית חנינא, בית חנינה, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות בית חנינא והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
46
V השכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה דוח מס' 1: צור באהר ואום טובא االحياء العربية في شرقي القدس – دراسة حول البنية التحتية وتقييم الوضع صور باهر وام طوب יצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נכאלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס2014العربية440صور باهر، أم طوبا، القدس الشرقية، أحياء القدش الشرقية، تجمع سكاني، مؤسسات، اقتصاد، خدامات، بنية تحتية، حال اقتصادي-اجتماعي ان هذه الدراسة ما هي إال جزء من سلسلة دراسات تعنى باألحياء الفلسطينية في
شرقي القدس وذلك بهدف رسم المالمح االجتماعية وتلك المتعلقة بالبنى التحتية
في مختلف مناحي الحياة ويضمنها, ألسكان, ألمؤسسات, أالقتصاد, الخدمات والبنى
التحتية االساسية. يقوم هذا القرير بعرض وتحليل الوضع القائم في أحياء صور باهر وأم طوبا ويظهر
الفجوات القائمة بين الموجود والمنشود. يستعرض التقرير المشاكل المركزية التي
تعاني منها هذه االحياء ويقدم اقتراحات بشأن سبل التعامل معها. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
47
Vהשכונות הערביות במזרח ירושלים – מחקר תשתית והערכה דוח מס' 1: צור באהר ואום טובאיצחק רייטר Yitzhak Reiterמוחמד נכאלישראל קמחי Israel Kimhiליאור להרס2014עב439צור באהר, אום טובא, מזרח ירושלים, שכונות מזרח ירושלים, שכונות פלסטיניות, אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים, תשתיות, תמונת מצב, מצב כלכלי חברתימחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקת בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. מטרת המחקרים לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים ובהם אוכלוסייה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. דו"ח זה אודות צור באהר ואום טובא והדוחות אודות השכונות הנוספות, מנתחים ומציגים את תמונת המצב בשכונות ואת הפערים בין הרצוי לבין המצוי. הדו"חות סוקרים את הבעיות המרכזיות בשכונות אלו ומציעים מנגנוני צמיחה ופיתוח, אשר ייטיבו את מצבם הכלכלי-חברתי של השכונות והכפרים. http://jerusaleminstitute.org.il/?cmd=jerusalem.0&act=read&id=1083
48
VJerusalem- facts and trends 2014מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2014E438Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2014, Area, Population, Sources of population growth, Characteristics of the family unit, Standard of living and well-being, Employment, Business and Industry, Education, Construction, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, characteristics of the family unit, standard of living and well-being, employment, business and industry, education, construction, and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
49
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2014מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach2014עב437שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2014, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, התא המשפחתי, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, בחירות לראשות עיריית ירושלים, מועצת העירייה, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, מאפייני התא המשפחתי, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף בפרסום נתונים אודות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ולמועצת העירייה ונתונים נוספים אודות מרחב סובב ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
50
VOld versus New: Preservation Policy in Jerusalem - Executive summaryישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)2014E436Preservation, urban preservation, Jerusalem, historic city, the historic city, economic aspects, main problems, urban policyThis report is the product of a collective endeavor by a small group of professionals in the field of urban preservation. The report presented here contains the forward and the summary of the first chapter from the full publication. The full text in Hebrew comprises nine chapters: an overview of preservation in the city, the designation “historic city” and its significance, criteria for the selection of sites and neighborhoods for preservation, economic aspects of urban preservation – international and Israeli experience, planning tools and financial incentives for preservation measures in the city, the main problems in Jerusalem and the actual state of affairs vis-à-vis preservation, urban policy recommendations.
51
Vישן מול חדש בירושלים – סוגיות במדיניות שימור בירושליםישראל קמחי Israel Kimhi (עורך)2014עב436שימור, שימור עירוני, ירושלים, עיר היסטורית, העיר ההיסטורית, היבטים כלכליים, מדיניות עירונית, היבטים סטטוטוריים, מדיניות הביניים, הוועדה המחוזיתפרסום זה הוא פרי-עבודתם של מספר אנשי-מקצוע בתחום השימור העירוני. הפרסום כולל תשעה פרקים: תיאור מסכת השימור בעיר, הגדרת ׳העיר ההיסטורית׳ ומשמעותה, קריטריונים לבחירת אתרים ומרקמים לשימור, היבטים כלכליים בשימור העירוני — הניסיון הבינלאומי והישראלי, כלים תכנוניים ותמריצים כלכליים לביצוע פעולות השימור בעיר, הבעיות העיקריות בירושלים ומסכת השימור שלה הלכה למעשה, המלצות למדיניות עירונית בתחום השימור והיבטים סטטוטוריים, לרבות מדיניות הביניים של הוועדה המחוזית.
52
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2014 (Number 28)מאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraענבל דורון Inbal Doronיעל ישראלי Yael Israeli2014E435 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2014 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
53
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2014 (מספר 28)מאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraיעל ישראלי Yael Israeliענבל דורון Inbal Doron2014עב435השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2014, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, מרחב סובב ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ומרחב סובב ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
54
Vמלחמה שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל (ערבית) الحرب والسالم والعالقات الدولية في اإلسالم المعاصر: فتاوى في موضوع السالم مع إسرائيلיצחק רייטר Yitzhak Reiter2014العربية434حرب، سلام، فتوى، شريعة، معاهدات السلام، اسرائيل، الدول العربيةבחיבור זה מובאים פּסקי־הלכה שניתנו מטעמם של חכמי־הלכה ופוסקים – מוּפתים ממסדיים ובלתי־ממסדיים − המפרשים את עמדת ההלכה המוסלמית – השריעה – בנושאי מלחמה ושלום, לגבי אפשרות אקטואלית או עתידית של הסכם־שלום בין מדינות מוסלמיות לבין ִ ישראל. בפרקי הספר השונים ינותחו פּסקי־הלכה המציגים עמדות השוללות או תומכות בשלום ִ עם ישראל ונימוקיהם ההלכתיים בצידם.
55
Vחבות סביבתית במשפט הפרטי הישראלי - תקציר המחקראור קרסין Orr Karassinענת נתן2013עב433איכות הסביבה, משפט פלילי, משפט סביבתי, חוקי הסביבה, משפט מנהלי, משפט פרטי, דיני נזיקין, חבות סביבתית, נזקים סביבתייםהמשפט הסביבתי בישראל נסמך על שני אדנים עיקריים: המשפט הפלילי שבאמצעותו אוכפות רשויות המנהל את חוקי הסביבה, והמשפט המנהלי המאפשר לאזרחים לתבוע את רשויות המִנהל בגין פעולות או מחדלים הפוגעים בסביבה. מקומו של המשפט הפרטי — ובפרט דיני הנזיקין — נפקד כמעט כשמדובר בענייני סביבה. המחקר בוחן את המנגנונים המגוּונים שמעמיד המשפט הפרטי בישראל לרשות גורמים שלטוניים ופרטיים המבקשים להחיל חבוּת סביבתית, ומשווה מנגנונים אלה למודלים קיימים בעולם. המחקר בודק גם את מידת השימוש והיישום של מנגנונים אלה בישראל, תוך ניתוח החסמים הניצבים בפני הפרט בבואו לעשות בהם שימוש להטלת החבות הן על גורמים פרטיים והן על גורמים שלטוניים. אופן יישומם של הכלים והשימוש בהם הלכה למעשה, הם מרכיבים חיוניים שחשיבותם אינה פחותה מעיצוב כלי האכיפה הפרטית, ועל כן ייבחנו אלה בהרחבה. המחקר מציג המלצות לשינוי משטר החבות הסביבתית בישראל, תוך הצעת שינויים בכלים הקיימים בדרכי ובמידת השימוש בהם.
56
VPeace Talks on Jerusalem – A Review of the Israeli-Palestinian Negotiations Concerning Jerusalem (1993 – 2011)ליאור להרס lior Lehrs2013E432Jerusalem, Negotiation, negotiating processes, The issue of Jerusalem, geopolitical issues, alternatives, Sovereignty, Oslo Accords, Camp David process, Annapolis process, the Israeli-Palestinian conflictThe issue of Jerusalem is at the heart of the Israeli-Palestinian conflict and of the national, religious, and political discourse on both sides. Its resolution is therefore crucial for the overall success of efforts to resolve the conflict. The Jerusalem Institute for Policy Research has been researching geopolitical issues relating to the city since 1993 . Its work seeks to help decision makers explore both the feasibility of reaching an agreement on Jerusalem and the various alternatives available to Israel in this respect, including their advantages and disadvantages. This study explores the negotiating processes that took place between Israel and the Palestinians regarding the question of Jerusalem since the time of the Oslo Accords (1993), with attention to the Camp David process (2000) and the Annapolis process (2008). Its author reviews and analyzes the main issues discussed by the parties, their various positions, the gaps between their positions, and the apparent areas of agreement. He also offers a number of general insights regarding the conduct and content of these negotiations.
57
Vמינים זרים פולשים בישראל: הערכת מצב וחלופות למדיניות – דו"ח מסכם רונית ג׳וסטו-חנני, עו"ד2011עב431מינים זרים פולשים, פלישות ביולוגיות, אבדן מגוון ביולוגי, מדיניות, מסגרת חוקית, מסגרת מוסדית, מערכות אקולוגיות, שימור מגוון ביולוגימינים זרים פולשים/פלישות ביולוגיות הוכרו כאחד מחמשת הגורמים הישירים לאבדן מגוון ביולוגי בעולם. שאר הגורמים: ניצול יתר, קיטוע והרס בתי גידול, זיהום ושינויי אקלים כבר הוכרו בישראל על ידי המחוקק ומוסדרים, ברמה זו או אחרת, בתכניות מדיניּות. כעת נחוצה בישראל גם מסגרת חוקית ומוסדית להגנה על המערכות האקולוגיות מפני מינים פולשים זרים. מחקר זה מציג הערכת-מצב תומכת לפיתוח מסגרת חוקית ומוסדית כאמור. המחקר מציג ניתוח מפורט של המסגרת החוקית והמוסדית בישראל בפרספקטיבה השוואתית ובוחן חלופות למסגרת זו. ייחודו ביכולת לשים דגש על אפשרויות הבחירה העומדות בפני המחוקק ומקבלי החלטות, החסרונות והיתרונות הצפויים ויכולתם להביא לשינוי במערך הערכי ובסדרי העדיפות ביחס לשימור מגוון ביולוגי בכלל ופלישות ביולוגיות בפרט.
58
Vאכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים: תמונת מצב והמלצות מדיניותאיריס האן Iris Han2013עב430בנייה בלתי חוקית, מבנים בלתי חוקיים, אכיפה, עבירות בנייה, מכת מדינה, שטחים פתוחים, תמונת מצב, המלצות, שיקולים סביבתיים, מדיניות, סביבהבנייה ו/או שימוש בלתי חוקיים בשטח או במבנה, הנעשים בניגוד להוראות או לתשריטי התכניות התקפות, מסכלים את השגת יעדי התכנון ויש להם השלכות שליליות חמורות במספר היבטים: סביבתיים, חברתיים, כלכליים, בטיחותיים ותכנוניים. אכיפה בלתי מספקת מאפשרת את קיומה המתמשך של בנייה בלתי חוקית בישראל ופוגמת במאמצים הנעשים לשמירה על השטחים הפתוחים במדינה. הבנייה הבלתי חוקית הוכתרה זה מכבר בתואר ׳מכת מדינה׳, ביטוי בלתי מחמיא המבטא את היקף התופעה וחומרתה, שכן לפי ההערכות קיימים בישראל כ-100,000 מבנים בלתי חוקיים, שממוקמים בחלקם בשטחים בפתוחים. על אף היותן של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים עבירות בעלות אופי סביבתי, אין הן נתפסות ככאלו ולשיקולים סביבתיים כמעט ואין מקום בגיבוש מדיניות האכיפה וביישומה. מחקר זה נערך במטרה לעורר מודעות לפן הסביבתי של עבירות הבנייה ולהציע קווי מדיניות וכלים לשילוב שיקולים סביבתיים באכיפה נגד עבירות אלו בפרט, בצד המלצות להעלאת אפקטיביות האכיפה בכלל.
59
Vעיר ובלבה מסגד – יישוב סכסוכים במקומות קדושים: פרשת המסגד הגדול בבאר-שבע יצחק רייטר Yitzhak Reiterליאור להרס Lior Lehrs2013עב429מסגד, מסגדים, ערים, באר שבע, ייצוג מעברי, שימור, אתרי מורשת, בני מיעוטים, מיעוט אתנו-לאומי, אינטרסים, מדיניותמחקר זה בוחן, בעין ביקורתית, את הגישה הקיימת כלפי מסגדים בערים שרוב תושביהם יהודים ואת הדרישה להשיב מסגדים אלה לייעודם המקורי, כאשר הסכסוך על ייעודו של המסגד בבאר-שבע שימש מקרה-בוחן לבדיקת סוגיה זו. לצורך כך פותחה מסגרת תיאורטית שכונתה "ייצוג מעברי". מודל זה, שדוגל בשימור אתרי מורשת דתית ותרבותית ובהחזרתם ההדרגתית לבני המיעוט האתנו-לאומי הקשורים אליהם, תוך התחשבות באינטרסים של הרוב, עונה על הצורך בשינוי תהליכִי שיתאים לנסיבות דמוגרפיות, חברתיות ומדיניות משתנות. בסוף המחקר קיימות המלצות למדיניות ממשלתית וציבורית שתמנע סכסוכים אלימים ותיתן מענה רגיש ויציב לכל הצדדים המעורבים.
60
Vחדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראלדבורה שמואלי Dvora Shmueliאיריס האן Iris Hanבני פירסטערן פייטלסון Eran Feitelson 2013עב428חדשנות, חדשנות סביבתית, מדיניות סביבתית, תכנון, יחסי גומלין, קבלת החלטות, מדיניותמחקר זה מזהה ובוחן את הגורמים והנסיבות המביאים לחדשנות במדיניות הסביבתית במערכת התכנון בישראל ואת דרכי יישומה של חדשנות זו. מטרתו לעמוד על יחסי הגומלין בין אותם גורמים ונסיבות לבין הטמעת שינויים בתהליך קבלת ההחלטות ובעיצוב המדיניות. בתוך כך המחקר מבחין בין גורמים מבניים פנימיים במערכת התכנון, לבין גורמים חיצוניים שמקורם בתהליכים אחרים או ב׳שחקנים׳ אחרים (חוץ-ממסדיים) הקשורים בעיצוב המדיניות הסביבתית.
61
VJerusalem- Facts and Trends 2013מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korachענבל דורון Inbal Doron יעל ישראלי Yael Israeliיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2013E427Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2013, Area, Population, Sources of Population Growth, Characteristics of the Family Unit, Welfare and Standard of Living, Employment, Business and Industry, Education, Housing, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, sources of population growth, characteristics of the family unit, welfare and standard of living, employment, business and industry, education, housing and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
62
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2013מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korachענבל דורון Inbal Doron יעל ישראלי Yael Israeliיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2013עב426שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2013, שטח, אוכלוסייה, מקורות גידול האוכלוסייה, התא המשפחתי, רווחה, רמת חיים, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, בחירות לכנסת ה-19, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, מקורות גידול האוכלוסייה, מאפייני התא המשפחתי, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף, בפרסום נתונים אודות הבחירות לכנסת ה-19 ונתונים אודות המרחב שסובב את ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
63
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2013 (Number 27)מאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraענבל דורון Inbal Doronיעל ישראלי Yael Israeli2013E425 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2013 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Labor, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Labor, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
64
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2013 (מספר 27)מאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraיעל ישראלי Yael Israeliענבל דורון Inbal Doron2013עב425השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2013, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, מרחב סובב ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ומרחב סובב ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
65
Vתחזית קיימות לישראל 2030ולרי ברכיה Valerie Brachya2012עב424ישראל, קיימות לישראל, קיימות 2030, 2030, רווחה, חיי קהילה, איכות חיים, שגשוג, משאבי טבע, סביבה, חדשנות, יזמות, הכללה, נגישות, אסטרטגיות, כלי מדיניות, עתיד מקייםתחזית קיימות לישראל 2030 מציגה חזון של רווחה לפרט, חיי קהילה תוססים, איכות-חיים ושגשוג בצד שמירה על משאבי הטבע והסביבה, חדשנות ויזמות בצד הכללה ונגישות. העבודה שלפנינו מציעה אפשרויות ריאליות להגשמת החזון במגוון תסריטי עתיד ובתנאים של אי-ודאות. התחזית נבנתה במתודולוגיה ייחודית המאפשרת ללמוד מן הניסיון ומן המחקר שהצטברו, לפתח לאורם את האינדיקאטורים שעל פיהם נבחנת מידת הקיימוּת, להשליך תבחינים אלה על תסריטים שונים שישראל עשויה להימצא בהם, לגבש אסטרטגיות איתנות ולפתח חבילות של כלי-מדיניות שיובילו את ישראל לקראת עתיד מקיים.
66
Vתחזית קיימות לישראל 2030 - תקציר מנהלים التكهن بالاستدامة في إسرائيل عام ٢٠٣٠ ملخص تنفيذيולרי ברכיה Valerie Brachya2012العربية424اسرائيل، الاستدامة لإسرائيل، استدامة 2030، ٢٠٣٠، رعاية اجتماعية، مجتمع، جودة حياة، ازدهار، لموارد الطبيعية، طبيعة، ريادة الأعمال الاجتماعية، ابتكار، مستقبل مستدام، استراتيجيّةتقدم توقعات الاستدامة لإسرائيل ٢٠٣٠ رؤية للرفاهية لحياة المجتمع الفردية والنابضة بالحياة ، ونوعية الحياة والازدهار ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية ، والابتكار وريادة الأعمال إلى جانب الإدراج وإمكانية الوصول. يقدم العمل المعروض علينا إمكانيات واقعية لتحقيق الرؤية في مجموعة متنوعة من السيناريوهات المستقبلية وتحت ظروف عدم اليقين. يعتمد التوقع على منهجية فريدة تمكننا من التعلم من التجربة والبحوث المتراكمة ، لتطوير مؤشرات الاستدامة ، لعرض هذه السيناريوهات على سيناريوهات مختلفة في إسرائيل ، لصياغة استراتيجيات قوية وتطوير حزم أدوات السياسة التي ستقود إسرائيل نحو مستقبل مستدام.
67
VJerusalem- Facts and Trends 2012מאיה חושן Maya Choshenאיתן בלואר
Eitan Bluer
מיכל קורח Michal Korachאביאל ילינק Aviel Yelinekיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2012E423Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2012, Area, Population, Employment, Business and Industry, Education, Construction, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, employment, business and industry, education, construction and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
68
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2012מאיה חושן Maya Choshenאיתן בלואר
Eitan Bluer
מיכל קורח Michal Korach אביאל ילינק Aviel Yelinekיאיר אסף שפירא Yair Assaf-Shapira2012עב422שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2012, שטח, אוכלוסייה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, תעסוקה, עסקים ותעשייה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף, בפרסום נתונים אודות המרחב שסובב את ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
69
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2012 (Number 26)מאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraענבל דורון Inbal Doronאיתן בלואר Eitan Bluer2012E421 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2012 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Labor, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Labor, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
70
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2012 (מספר 26)מאיה חושן Maya Choshen (עורכת)ייאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraאיתן בלואר Eitan Bluerענבל דורון Inbal Doron2012עב421השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2012, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, מרחב סובב ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ומרחב סובב ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
71
V Christians and Christianity in the Jewish State: Executive summaryאמנון רמון Amnon Ramon2012E420Judaism, Christianity, Jews, Christians, churches, Christian communities, religion, religions, Holy Scriptures, Holy Land, Jerusalem, pilgrimage, the establishment of the State of Israel, 1948, the 6 day warThe relationship between Judaism and Christianity is unique, with Jews and Christians having a mutual affinity not seen in other religions. Christianity emerged from within the Jewish world, and like Judaism sanctifies the Hebrew Bible, regarding it as the first part of the Holy Scriptures. Among other consequences, this shared foundation has resulted in a perception of Israel as the Holy Land and of Jerusalem as a holy city and thus a major pilgrimage destination. The establishment of the State of Israel in 1948 posed great challenges, both to the churches and the State itself. The intricate and complicated relations that prevailed between the Christian world and Israel during its 62 first years are the principal focus of this book. This Summary contains 3 parts. The first regards the Israeli Policy towards Churches and Christian communities between the years 1948-1967. The second part relates to years 1967-2007. The last part examines the current relations between Israel and the Christian churches and communities.
72
Vנצרות ונוצרים במדינת היהודים– המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות והקהילות הנוצריות (2010-1948)אמנון רמון Amnon Ramon2012עב420יהדות, נצרות, יהודים, נוצרים, כנסיות, קהילות נוצריות, דת, דתות, מקרא, כתבי קודש, ארץ הקודש, ירושלים, עלייה לרגל, הקמת מדינת ישראל, 1948, מלחמת ששת הימיםבין היהדות לנצרות ובין יהודים לנוצרים שוררים קשרים וזיקות מיוחדים במינם, ייחודים לשתי דתות אלה. הנצרות, שצמחה במאה הראשונה לספה"נ מתוך העולם היהודי, מקדשת, כמו היהדות, את המקרא כנדבך הראשון של כתבי הקודש. המצע המשותף יצר, בין השאר, גם את תפיסת ארץ ישראל כארץ הקודש ואת תפיסת ירושלים כעיקר קדושה וכמוקד לעלייה לרגל. הקמת מדינת ישראל ב-1948 העמידה בפני הכנסיות ובפני המדינה אתגרים מורכבים. אותם יחסים המורכבים והסבוכים בין העולם הנוצרי ומדינת ישראל ב-62 שנותיה הראשונות הם עניינו המרכזי של ספר זה. הספר כולל שלושה פרקים. הראשון עוסק במדיניות הישראלית כלפי הכנסיות והקהילות הנוצריות, מקום המדינה ועד מלחמת ששת הימים. הפרק השני עוסק ביחסים בין ישראל לכנסיות בארבעים השנה לאחר מלחמת ששת הימים. הפרק השלישי עוסק בבעיות, בדילמות ובאתגרים ביחסים בין ישראל לכנסיות בשנים האחרונות.
73
VThe Palestinian Petition to the United Nations for Recognition of a Palestinian State: A Legal/Political Analysisגלעד נועם Gilad Noam2012E419Palestinians, United Nations, UN, The Palestinian petition, Palestinian interests, negotiations, international law, recognition of statehood, borders, ceasefire lines, 1949, East Jerusalem, Palestinian state, implicationsThe Palestinian petition to the United Nations (UN) is part of a broader Palestinian process aimed at advancing Palestinian interests not by means of negotiations with Israel, but through the use of multi-national political and legal frameworks. The Palestinian process comprises two interrelated elements: the request for recognition of statehood and the demarcation of this state’s borders as the 1949 ceasefire lines (and in this context the recognition of East Jerusalem as the capital of the Palestinian state). These two elements have important political and legal implications, which this policy paper analyzes with attention to both long-term and short-term consequences.
74
Vפניית הפלסטינים לאו"מ להכרה במדינה פלסטינית: ניתוח משפטי מדיניגיל-עד נועם Gilad Noam2012עב419פלסטינים, האו"ם, פנייה לאו"ם, אינטרסים פלסטיניים, משא ומתן, משפט בינלאומי, משפט בין-לאומי, הכרה במדינה, גבולות, קווי שביתת הנשק, 1949, מזרח ירושלים, המדינה הפלסטינית, השלכותהפנייה הפלסטינית לאו"ם הינה חלק ממהלך פלסטיני רחב, המבקש לקדם את האינטרסים הפלסטיניים שלא באמצעות משא ומתן עם ישראל, אלא באמצעות שימוש במסגרות מדיניות ומשפטיות רב-לאומיות. המהלך הפלסטיני מכיל שני רכיבים שלובים זה בזה: בקשה להכרה במדינה וציון גבולותיה של מדינה זו — קווי שביתת הנשק מ-1949 ,ובמסגרת זו הכרה במזרח ירושלים כבירת המדינה הפלסטינית. לשני הרכיבים הללו יש משמעויות מדיניות ומשפטיות חשובות, ונייר העמדה מנתח משמעויות אלה ומתייחס להשלכותיהן בטווח הקצר ובטווח הארוך.
75
Vמשא ומתן על ירושלים – עיון בתהליכי המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בסוגיית ירושלים 1993-2011ליאור להרס lior Lehrs2013עב418ירושלים, משא ומתן, סוגיית ירושלים, גיאופוליטיקה, חלופות, ריבונות, הסכם אוסלו, תהליך אנאפוליס, הסכסוך הישראלי-פלסטיניסוגיית ירושלים ניצבת במוקד הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובלב השיח הלאומי, הדתי והפוליטי בשני הצדדים ומכך נגזרת גם החשיבות של פתרון הסוגיה במסגרת המאמצים ליישוב הסכסוך. מכון ירושלים לחקר מדיניות עוסק בחקר השאלות הגיאופוליטיות של ירושלים מאז 1993. המכון שם לו למטרה לסייע בידי מקבלי ההחלטות לבחון את ההיתכנות להשגת הסדר בעיר ואת האפשרויות השונות העומדות בפני ישראל באשר לסוגיה זו, על יתרונותיהן וחסרונותיהן. המסמך מציג את תהליכי המשא ומתן שהתקיימו בין ישראל לפלסטינים באשר לסוגיית ירושלים מאז הסכם אוסלו (1993) ומתמקד בתהליך קמפ דיוויד (2000) ובתהליך אנאפוליס (2008). המסמך סוקר ומנתח את הסוגיות המרכזיות שנדונו בין הצדדים, העמדות השונות, הפערים בעמדות וההסכמות שהסתמנו. המסמך מציע גם תובנות כלליות מאופן ניהול המשא ומתן ומתוכנו.
76
VAltering the Water Balance as a Means to Addressing the Problems of the Dead Sea: Executive Summary עמוס ביין Amos Bein2011E417Israel, the Dead Sea, sea level, water balance, negative water balance, environmental changes, a water conduit, Red Sea, Mediterranean Sea, rehabilitation, economy, industry, environmentFollowing the construction of regional and local freshwater supply systems upstream, together with the creation of manmade industrial evaporation basins, a negative water balance within the Dead Sea has been created, which takes the form of a continuously declining sea level and shrinking surface area of the sea. This is an executive summary of a study that examines a representative sample of alternatives for the construction of a water conduit that would convey water from either the Red Sea or the Mediterranean Sea to the Dead Sea. The study focuses on conceptually defining the alternatives and on refining the economic formula for comparative analyses. The context for this work is solely Israeli – although naturally undertaken with awareness of international needs and constraints.
77
Vשינויים במאזן המים כאמצעי להתמודדות עם בעיות ים המלח: הערכה בלתי תלויה של חלופות ל"מובל ימים" ולהשגת יעדיו עמוס ביין Amos Bein
(עורך)
2011עב417ישראל, ים המלח, מפלס ים המלח, מאזן מים, מאזן מים גירעוני, שינויים סביבתיים, מובל ימים, ים סוף, הים התיכון, שיקום, כלכלה, תעשייה, סביבההירידה המתמשכת במפלס ים המלח והשינויים הסביבתיים המלווים אותה, נגזרים ממאזן המים הגירעוני שנוצר באגן בעקבות תפיסת המים השפירים במעלה הזרימה ובגין התהליכים התעשייתיים המשמשים לניצול משאביו. מכאן שהן הבעיה והן פתרונה נכרכים במצאי המים האזורי והאגני ובאפשרויות להגדילו באמצעים מלאכותיים. עבודה זו בוחנת מִגוון מייצג של חלופות מים-סוף ומהים התיכון להקמת מובל-ימים שיוליך מַים לים המלח. החוקרים שואפים להציף את העלויות והמשמעויות של מִגוון מייצג של חלופות להשגת יעדי הפרויקט ויעד-מִשנה של שיקום הירדן התחתון. בנוסף, העבודה בוחנת את ההשלכות של מובל-ימים מנקודת-ראות ישראלית ייחודית, בדגש על ההיבטים הכלכליים, התעשייתיים והסביבתיים. זאת מחשש שבחינת ההיּתָכנּות של פרויקט כה גדול ומורכב, המבוצעת במסגרת בינלאומית רחבה, תמעיט בערכם של היבטים שליליים שחשיבותם לישראל עשויה להיות עקרונית או מעשית.
78
Vפארקים ואזורי נופש מטרופוליניים - כרך שני: מקרי בוחןאיריס האן Iris Han2011עב416פארקים, פארקים מטרופולינים, אזורי-נופש מטרופולינים, אזורי נופש, אזורים מטרפוליניים, מטרופלין, שטחים פתוחים, איכות חיים, תכנון, מימוש, ייעוד שטחים, פנאי, נופש מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לאזורי-נופש. אותם שטחים פתוחים במרחב המטרופוליני תורמים תרומה של ממש ליצירת איכות חיים, לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ולהקלה בתחושת הצפיפות העירונית. פארקים ואזורי-נופש תורמים גם לעיצוב ולדימוי העירוני וליצירת כושר התחרות של העיר. סיכום הידע שנאסף עד כה בנושא מובא בשלושת המסמכים שהם תוצרי המחקר. מסמך זה הוא השני בסדרה ומובאים בו מספר מקרי בוחן בהם יושמו העקרונות מפרק המבוא.
79
Vפארקים ואזורי נופש מטרופוליניים- עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן איריס האן Iris Han2011עב416פארקים, פארקים מטרופולינים, אזורי-נופש מטרופולינים, אזורי נופש, אזורים מטרפוליניים, מטרופלין, שטחים פתוחים, איכות חיים, תכנון, מימוש, ייעוד שטחים, פנאי, נופש מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לאזורי-נופש. אותם שטחים פתוחים במרחב המטרופוליני תורמים תרומה של ממש ליצירת איכות חיים, לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ולהקלה בתחושת הצפיפות העירונית. פארקים ואזורי-נופש תורמים גם לעיצוב ולדימוי העירוני וליצירת כושר התחרות של העיר. סיכום הידע שנאסף עד כה בנושא מובא בשלושת המסמכים שהם תוצרי המחקר. מסמך זה הוא השלישי בסדרה ומובאות בו המלצות ליישום עתידי בתחום ומדריך למתכנן.
80
Vפארקים ואזורי נופש מטרופוליניים - כרך ראשון: מבואותאיריס האן Iris Han2011עב416פארקים, פארקים מטרופולינים, אזורי-נופש מטרופולינים, אזורי נופש, אזורים מטרפוליניים, מטרופלין, שטחים פתוחים, איכות חיים, תכנון, מימוש, ייעוד שטחים, פנאי, נופש מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לאזורי-נופש. אותם שטחים פתוחים במרחב המטרופוליני תורמים תרומה של ממש ליצירת איכות חיים, לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ולהקלה בתחושת הצפיפות העירונית. פארקים ואזורי-נופש תורמים גם לעיצוב ולדימוי העירוני וליצירת כושר התחרות של העיר. סיכום הידע שנאסף עד כה בנושא מובא בשלושת המסמכים שהם תוצרי המחקר. מסמך זה הוא הראשון בסדרה ומובאים בו המבואות הכלליים והנושאיים.
81
VJerusalem: Some legal issuesרות לפידות Ruth Lapidot2011E415Jerusalem, the Jerusalem question, politics, law, legal issues, legal status, peaceAlthough the Jerusalem question is basically a political one, legal aspects are also relevant for several reasons. First, some of the questions are in fact of a legal nature. Second, the parties base their claims on legal arguments. And third, when a compromise is reached, it will be included in a document of a legal nature. This publication regards the different opinions concerning the legal status of Jerusalem and attempts to explain why the legal status of Jerusalem is such a thorny problem in the search for peace.
82
V For the Sake of Zion I Shall Not Stand Still? Executive summaryגביאל (גבי) שפר Gabriel (Gabi) Shefferאייל צור Eyal Tsur2011E414Israel, Jerusalem, state capital, Judaism, Jews, the Jewish Diaspora, holy cityThis is an abstract for a book that marks the first comprehensive research that focuses on the Jewish Diaspora's relations with and positions concerning Jerusalem, Israel's capital and the holiest city for most of the Jewish people. It examines both the opinions and the actions of Diaspora Jews vis-à-vis this city. This book also refers to the political developments that have occurred in Jerusalem in view of the various social and political processes that have occurred in the major Jewish diasporic communities. Moreover, this is the first work whose main focus is the Jewish Diaspora's relations to and perspectives on contemporary Jerusalem.
83
Vלמען ציון לא אחשה?: יחס יהדות התפוצה לירושליםגביאל (גבי) שפר Gabriel (Gabi) Shefferאייל צור Eyal Tsur2011עב414ישראל, ירושלים, בירת ישראל, יהדות, יהודים, העם היהודי, התפוצה היהודית, יהודי התפוצה, מרכז העם היהודי, עיר קדושהבמשך אלפי שנים תפסה ירושלים, והיא עדיין תופסת, מקום מרכזי במחשבותיהם, באמונותיהם ובמעשיהם של אנשים רבים בני דתות שונות ולאומים שונים. כמובן שבלבם ובמחשבותיהם של יהודים רבים, בישראל ובתפוצה היהודית, שמור מקום מרכזי וייחודי לירושלים, ויהודים רבים מתייחסים לירושלים כעיר החשובה ביותר בעולם וכמרכז העם היהודי כולו. יתר על כן, לגבי יהודים לא מעטים בישראל ובתפוצה ירושלים נחשבת כעיר קדושה מבחינה דתית ובמידה מסוימת גם מבחינה לאומית. אולם, הקשרים העמוקים בין כלל העם היהודי ובירת ישראל, ויחסם של יהודי התפוצה לירושלים, טרם נחקרו באופן מקיף ויסודי. הספר שלפניכם נועד להתחיל ולמלא חלל ניתוחי ותיאורי זה, באופן יסודי ושיטתי.
84
VJerusalem- Facts and Trends 2011מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2011E413Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2011, Area, Population, Employment, Education, Construction, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, employment, education, construction and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
85
Vעל נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2011מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורחMichal Korach 2011עב412שנתון סטטיסטי, השנתון הסטטיסטי, על נתונייך, ירושלים, 2011, שטח, אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, השכלה גבוהה, דיור, בינוי, תיירות, מרחב סובב ירושליםעל נתונייך ירושלים הוא אחד מפרסומי הדגל של המכון. באמצעותו יכול מי שמתעניין בירושלים ללמוד על העיר במגוון תחומים. הפרסום מנתח את המציאות המורכבת של ירושלים, תוך התייחסות לשטח, האוכלוסיות המגוונות הגרות בעיר, תעסוקה, חינוך והשכלה גבוהה, דיור ובינוי, ותיירות. בנוסף, נבפרסום נתונים אודות המרחב שסובב את ירושלים. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים היוצא לאור במכון מדי שנה.
86
VThe Statistical Yearbook of Jerusalem 2011 (Number 25)מאיה חושן Maya Chosenיאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraענבל דורון Inbal Doronאיתן בלואר Eitan Bluer2011E411 The Statistical Yearbook of Jerusalem, Statistical Yearbook, 2011 , Area, Climate, Environment, Population, Vital Statistics, Migration, Immigration, Standard of Living, Welfare, Labor, Commerce, Industry, Services and Infrastructure, Construction, Housing, Transport, Tourism, Education, Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality, Jerusalem RegionThe Statistical Yearbook of Jerusalem presents an up-to-date statistical picture of the city in a wide and diverse range of fields, in tables, graphs, maps and other statistics, as well as indicating trends of change that are underway. The Subjects covered by this publication are: Area, Climate and Environment, Population, Vital Statistics, Migration and Immigration, Standard of Living and Welfare, Labor, Industry and Commerce, Services and Infrastructure, Construction and Housing, Transport, Tourism, Education & Culture, Health, Public Order, Income and Expenditure of the Municipality and the Jerusalem Region. The Statistical Yearbook is issued annually from 1982 by the Jerusalem Institute for Policy Research and the Municipality of Jerusalem.
87
Vשנתון סטטיסטי לירושלים - 2011 (מספר 25)מאיה חושן Maya Choshen (עורכת)יאיר אסף-שפירא Yair Assaf-Shapiraאיתן בלואר Eitan Bluerענבל דורון Inbal Doron2011עב411השנתון הסטטיסטי, השנתון הסטטיסטי לירושלים, 2011, שטח, אקלים, איכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה, עלייה, רמת חיים, רווחה, תעסוקה, עסקים, תעשייה, שירותים, תשתיות, בינוי, דיור, תחבורה, תיירות, חינוך, תרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה, מרחב סובב ירושליםהשנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן. השנתון כולל מגוון נושאים כגון: שטח, אקלים ואיכות סביבה, אוכלוסייה, תנועה טבעית, הגירה ועלייה, רמת חיים ורווחה, תעסוקה, עסקים ותעשייה, שירותים ותשתיות, בינוי ודיור, תחבורה, תיירות, חינוך ותרבות, בריאות, סדר ציבורי, הכנסות והוצאות העירייה ומרחב סובב ירושלים. השנתון, בהוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים, יוצא לאור החל משנת 1982.
88
VDowntown Jerusalem - The Story of Jerusalem's City Center and Its Regeneration: Executive summaryאמנון רמון Amnon Ramonאביאל ילינק Aviel Yelinekאסף ויטמן Asaf Vitman2011E410Jerusalem, city center, downtown, development, renewal, Jaffa street, pedestrian mall, light railThis is an abstract of a book that tells the fascinating story of Jerusalem’s city center from the 19th century to present. The development of the center is recounted in great detail since its establishment outside of the city walls during the Ottoman era, its consolidation as the modern city center during the mandate, the process of its fading importance in the 80’s and the aspiring projects for its renewal, focusing on turning Jaffa street into the main pedestrian mall and on the tracks for the first light rail in Israel.
89
Vיורדים העירה: מרכז העיר ירושלים, היסטוריה, תמונת מצב ותוכנית ההתחדשות.אמנון רמון Amnon Ramonאביאל ילינק Aviel Yelinekאסף ויטמן Asaf Vitman2011עב410ירושלים, מרכז העיר, יורדים העירה, התפתחות, שיקום, רחוב יפו, מדרחוב, הרכבת הקלה, תמונת מצב, שינוי, תכנון, התחדשותספר זה מספר את סיפורו המרתק של מרכז העיר ירושלים משלהי המאה ה-19 ועד ימינו. הוא מתאר ומפרט את התפתחותו של מרכז העיר, החל מהיציאה מחוץ לחומות בשלהי התקופה העות'מאנית, התגבשותו כמרכז עיר מודרני בתקופת המנדט, תהליך דעיכתו החל משנות ה-80 ואת התכנית השאפתנית לשיקומו, שבמרכזה הפיכת רחוב יפו למדרחוב ולנתיב נסיעתה של הרכבת הקלה, הראשונה בארץ. בספר ארבעה חלקים: החלק הראשון עוסק בתולדות מרכז העיר, שניתן לראות בהן מעין מיקרוקוסמוס של ההיסטוריה של ירושלים ב-150 השנים האחרונות. החלק השני של הספר מביא תמונת מצב של מרכז העיר כיום, ובתוכה ניצני השינוי שהחל עם יישומה של תכנית ההתחדשות. בחלק השלישי מציגים המתכננים והעושים במלאכה את עיקרי תכנית ההתחדשות בתחומים השונים. החלק הרביעי של הספר נועד להציג את תהליך ההתחדשות של מרכז העיר ירושלים בפרספקטיבה רחבה ולהשוותו לתהליכים שאירעו באירופה, בארצות הברית, ובערים אחרות בישראל.
90
VAllah's Safe Haven?The Controversy surrounding the Mamilla Cemetery and the Museum of Tolerance - Executive summaryיצחק רייטר Yitzhak Reiter2011E409Jerusalem, the Museum of Tolerance, Mamilla, Muslim cemetery, historical cemeteries, human dignity, urban development, the Jewish State, the Muslim minority, the Arab minority This book discusses the controversy of the construction of the Museum of Tolerance in Mamilla , on a plot that had in the past been a Muslim cemetery. This conflict reflects a clash between human dignity (respect for the deceased) and the urban development of interest of modern societies. It also reflects a conflict between the needs of the Jewish State and the sensitivities of the Muslim- Arab minority, with its needs for symbols of identity in the local and national landscapes. The main issues addressed in this book are addressed at three levels: The individual case of a conflict over the location of the Museum, the political level in the context of majority-minority relations and the universal level of objectivity versus ideological and political positions. The case of Mamilla offers a number of political lessons regarding the eruption of conflict following development projects on plots of land within historical cemeteries in Israel.
91
Vמקום מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות של ממילא ומוזיאון הסובלנות – המאבק על הנוף הסמלי והפיזייצחק רייטר Yitzhak Reiter2011עב409ירושלים, מוזיאון הסובלנות, ממילא, בית קברות מוסלמי, בתי קברות היסטוריים, כבוד האדם, התפתחות עירונית, המדינה היהודית, המיעוט המוסלמי, המיעוט הערבי, יחסי רוב ומיעוט, אובייקטיביות, חקר סכסוכים, גישה היסטורית, פוליטיקה של זהויותהסכסוך על הקמת מוזיאון הסובלנות בבית הקברות ממילא בירושלים, הוא סכסוך בין צורכי החיים לבין כבוד המתים, בין רוב למיעוט, בין מוסלמים ליהודים, בין חדש לישן ובין מזרח למערב. הסוגיות המרכזיות בהן עוסק הספק משתרעות על שלושה מישורים. הראשון הוא המקרה הפרטי של הסכסוך על מיקום המוזיאון, ובכלל זה הדיון הציבורי הפנים-ישראלי אודות בניית פרוייקט שגלומה בו מלכתחילה סתירה בין מטרותיו ולבין תוצאותיו האפשריות. השני הוא המישור המדינתי בהקשר של יחסי רוב ומיעוט. השלישי והאחרון הוא המישור האוניברסלי, שחוקר האם סכסוך על מקום קדוש ניתן בכלל לטיפול אובייקטיבי במנותק מן העמדות האידיאולוגיות שהוא מייצג. המחקר התבסס על ניתוח-אירוע ומשלב בין גישות שונות: גישה היסטורית, 'פוליטיקה של זהויות' וחקר סכסוכים.
92
VThe Historic Basin of Jerusalem – Problems and Possible Solutionsאמנון רמון Amnon Ramon (עורך)2010E408Jerusalem, Jerusalem's Historic Basin, the Historic Basin, the Israeli-Palestinian conflict, territorial division, sovereignty, international intervention, agreementThe main aim of this study is to highlight different scenarios for an agreement on Jerusalem's Historic Basin, which as we know, is the spiritual summit of hundreds of millions believers from all over the world, as well as the heart of the Israeli-Palestinian conflict.
Two principles underlie this research. The first is that without an agreement on the question of the Historic Basin there is no chance at all to end the conflict between the two sides. The second is that a hard-edged territorial division of sovereignty of the Basin will cause great harm to the functioning of the Basin. The central innovation of this research is the discussion regarding the possibility of international intervention (to various degrees) in administering the basin. Such intervention could improve the chances of reaching an agreement, especially in light of the mistrust that has so deeply permeated the views of each side, as well as in light of the immense religious and cultural importance of the area.
93
VSustainability Outlook 2030: Environmental Futures for Israel ולרי ברכיה Valerie Brachya (Editor)2010E407Sustainability, environmental futures, Israel, policy packages, Sustainability Outlook, 2030, framework The Environmental Policy Center of the Jerusalem Institute for Israel Studies, as an external 'think tank', together with the Ministry of Environmental Protection, as the official Government Ministry responsible for leading the Sustainability agenda, jointly created a challenging and innovative project to define possible, but realistic, environmental futures for Israel. The project harnesses insights from international experience together with forward-thinking of leading experts in Israel, to provide a practical set of policy packages. The Sustainability Outlook will hopefully be adopted by the government in mid 2012 and accepted by decision shapers and makers in the private sector and civil society as a long term framework for cooperation and building consensus and will become the first stage of a continual process of revision over the following years.
94
VBarriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflictיעקב בר סימן-טוב Yaacov Bar-siman-Tov (עורך)2010E406policy, barriers, the conflict, Israeli-Palestinian conflict, structural barriers, strategic barriers, political barriers, psychological barriers, historical barriers, cultural barriers, religious barriers, national identity, values, belief systems, historical narratives, collective memory, settlement, resolutionThis book presents ground-breaking, original research; it presents the efforts of Israeli researchers, from a large number of disciplines, to re-examine the barriers to the resolution of the Israeli-Palestinian conflict. This volume focuses on the unique characteristics of the conflict that give rise to the unique barriers – structural, strategic, political, psychological, historical, cultural and religious – that prevent or hinder its resolution. The barriers to peace described in this volume are set in the deeper strata of the conflict – national identity, values, belief systems, historical narratives, and collective memory – and they underscore the fundamental differences between the two sides with regard to their understanding of both the conflict, in terms of its characteristics and components, and of the possibilities for its resolution. Although these barriers have been addressed before in academic publications, they have never before been assembled so as to provide a comprehensive picture that reflects the complexity of the Israeli-Palestinian conflict. The novelty of this research volume can be found in its endeavor to suggest ways for overcoming the barriers to the resolution of the Israeli-Palestinian conflict with a view to promoting a settlement.
95
V"Talmud Torah is Equivalent to All" - The Ultrae-Orthodox (Haredi) Education System for boys in Jerusalemאהוד (אודי) שפיגל Ehud (Udi) Spiegel2011E405Education, the education system, the Haredi education system, the ultra-Orthodox education system, the Haredi education system for boys, the ultra-Orthodox education system for boys, regular state education, kindergartens, Talmude Torah, Yeshivot KtanotThis study presents a unique phenomenon in the Israeli education – the Haredi (ultra-Orthodox) education system for boys. The paper describes a system that has created a meaningful alternative to the regular state education in Israel. The system has inculcated the Haredi worldview to hundreds of thousands of graduates and achieved meteoric growth over recent decades. This study examines the unique profile of this system within its environment, The description focuses on the methods used by the various components of the Haredi education system (kindergartens, Talmudei Torah, and Yeshivot Ktanot), and discusses the differences between the different streams that comprise this system. The study also examines the activities of various elements within the system and in its periphery, as well as processes that occur among its institutions, and processes that occur among the students themselves during the course of their education.
96
Vו"תלמוד-תורה כנגד כולם" – חינוך חרדי לבנים בירושליםאהוד (אודי) שפיגל Ehud (Udi) Spiegel2011עב405חינוך, מערכת החינוך, מערכת החינוך החרדית, מערכת החינוך החרדית לבנים, חינוך ממלכתי, גני ילדים, תלמוד-תורה, ישיבות קטנותמחקר זה מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי — את מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, ובתודעה החרדית שהקנתה למאות אלפי בוגריה ובצמיחתה המטאורית בעשורים האחרונים. מחקר זה עוסק בקווים המייחדים מערכת זו מסביבתה ובנתונים המציירים את מאפייניה, אך גם בדמותה בראי ִהמספרים ובעיניים חרדיות. מתוארות בו דרכי הפעולה של מרכיביה השונים של מערכת החינוך החרדית (גני-ילדים, תלמודי-תורה, ישיבות קטנות) ושונויות הקיימות בין זרמים שונים הלוקחים בה חלק. המחקר בוחן גם את פעילותם של גורמים שונים בתוך המערכת ובסמוך לה, וכן תהליכים המתרחשים במוסדותיה ובינם לבין עצמם, לצד תהליכים החלים אצל התלמידים עצמם בתהליך תלמודם.
97
VThe Sheikh Jarrah Affair – The strategic Implication of Jewish Settlement in an arab Neighborhood in East Jerusalemיצחק רייטר Yitzhak Reiterליאור להרס Lior Lehrs2010E404Jewish settlement, Sheikh Jarrah, Jerusalem, Israel, policy, interests, state interests, national identity, religious identity, Palestinians, Israelis, conflict, property rightsThis paper aims to analyze the strategic implications of Jewish settlement in the heart of the Sheikh Jarrah neighborhood for the State of Israel’s vital interests. It also aims to examine the various tools available to the authorities in addressing this issue and in conveying to decision makers the need to formulate a policy of action that accords with the interests of the State of Israel. Sheikh Jarrah has historical significance with respect to the national and religious identity of both Palestinians and Jews, and this significance is being invoked in the current conflict between the two sides. Jewish settlement in Sheikh Jarrah is the work of private entities using legal procedures to reclaim their property rights. Through their actions, these entities are establishing facts on the ground that does not necessarily accord with the vital interests of the State of Israel. As such this complex reality cannot be left to the care and judgment of private entities.
98
Vשייח'-ג'ראח – הערכת מצב, השלכותיה האסטרטגיות של התיישבות יהודית בשכונה ערבית במזרח-ירושלים.יצחק רייטר Yitzhak Reiterליאור להרס Lior Lehrs2010עב403התיישבות יהודית, ש'יח-ג'ראח, שיח' ג'ראח, ירושלים, ישראל, מדיניות, אינטרסים, אינטרסים מדיניים, זהות לאומית, זהות דתית, פלסטינים, יהודים, סכסוך, זכויות קנייןמטרתו של מסמך זה היא ניתוח ההשלכות האסטרטגיות של ההתיישבות היהודית בלב שכונת שיח'-ג'ראח על אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל. הוא בוחן גם את הכלים השונים שבידי הרשויות בבואן לפעול בתחום זה, ומציג בפני מקבלי ההחלטות את הצורך לגבש דרך פעולה שתעלה בקנה אחד עם האינטרסים של מדינת ישראל. לש'יח-ג'ראח נודעת משמעות היסטורית של זהות לאומית ודתית, הן לפלסטינים והן ליהודים, ומשמעות זו מגויסת בסכסוך הנוכחי על ידי שני הצדדים. ההתיישבות היהודית בשיח'-ג'ראח מתבצעת על ידי גופים פרטיים הפועלים למימוש זכויותיהם הקנייניות באמצעים משפטיים וקובעים בשטח עובדות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, ולכן המציאות המורכבת והטעונה שנוצרה בשטח אינה יכולה להימסר לטיפולם ולשיקולם של גופים פרטיים.
99
VJerusalem: Facts and Trends 2009-2010מאיה חושן Maya Choshenמיכל קורח Michal Korach 2010E402Statistical Yearbook, Facts and Trends, Jerusalem, 2009, 2010, Area, Population, Employment, Education, Construction, TourismJerusalem Facts and Trends is one of the Institute’s premier publications. It is an accessible guide through which anyone from a variety of fields can find useful information on Jerusalem. The publication analyzes the complex reality that is 'modern Jerusalem' and examines the area, the diverse populations that inhabit the city, employment, education, construction and tourism. The data used in the publication is largely drawn from the Institute’s Statistical Yearbook of Jerusalem, published annually.
100
VBarriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict: Executive Summarיעקב בר סימן-טוב Yaacov Bar-siman-Tov (עורך)2010E401policy, barriers, the conflict, Israeli-Palestinian conflict, structural barriers, strategic barriers, political barriers, psychological barriers, historical barriers, cultural barriers, religious barriers, national identity, values, belief systems, historical narratives, collective memory, settlement, resolutionThis is an executive summary of a book that presents ground-breaking, original research; it presents the efforts of Israeli researchers, from a large number of disciplines, to re-examine the barriers to the resolution of the Israeli-Palestinian conflict. This volume focuses on the unique characteristics of the conflict that give rise to the unique barriers – structural, strategic, political, psychological, historical, cultural and religious – that prevent or hinder its resolution. The barriers to peace described in this volume are set in the deeper strata of the conflict – national identity, values, belief systems, historical narratives, and collective memory – and they underscore the fundamental differences between the two sides with regard to their understanding of both the conflict, in terms of its characteristics and components, and of the possibilities for its resolution. Although these barriers have been addressed before in academic publications, they have never before been assembled so as to provide a comprehensive picture that reflects the complexity of the Israeli-Palestinian conflict. The novelty of this research volume can be found in its endeavor to suggest ways for overcoming the barriers to the resolution of the Israeli-Palestinian conflict with a view to promoting a settlement.
Loading...
Main menu