Skjema internkontroll brann 2014

For å ha oversikt over beboernes brannvernsutstyr og –kjennskap, bes alle beboere fylle ut dette skjemaet innen den 21. april 2014.

Skjemaet har også blitt sendt ut per post og kan da legges i styrets postkasser (ved vaskerommene), eller evt. scannes og sendes til styret@ivi.no
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question