แบบตอบรับเข้าค่าย English Camp ที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2556
แบบตอบรับเข้าค่าย English Camp
ที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2556
(กรุณาช่วยตอบกลับมาภายในวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2556)

เรื่อง เข้าค่าย English Camp
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการ English Program ภาคใต้ทุกโรง

ตามที่สถาบันภาษาอังกฤษมอบให้โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดค่าย English Camp ประจำปี 2556 นั้น โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบดังนี้

1. เข้าค่าย English Camp ที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งที่รู้จักกันทั่วโลก วันที่ 14-17 สิงหาคม 2556
2.นักเรียนที่เข้าค่ายเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนละ 4 คน มีครูผู้ควบคุม 1 คน เท่านั้น
3.ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

ขอให้แจงรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมตามแบบตอบรับด้วย

รายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โทร. 088-768-9826 , 085-8880300 E-mail : chang383838@hotmail.com
นางนันทวัน ห้วยจันทร์หอม หัวหน้าโครงการ English Program
โทร. 086-4797750 E-mail : ntw_hom@hotmail.com

ตารางจัด English Camp ของโรงเรียน English Program ภาคใต้
ณ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2556
........................................
14 สิงหาคม 2556
08.00-08.30 รถบัสขนาด 50 ที่นั่งจำนวน 2 คัน ออกจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มายังท่าเรือลมพระยาชุมพร(ทุ่งมะขามน้อย)
12.30 เดินทางถึงท่าเรือลมพระยา(ทุ่งมะขามน้อย) (ทานอาหารเที่ยงข้าวกล่องที่ท่าเรือ)
13.00 ออกเดินทางไปเกาะเต่า 14.30 ถึงเกาะเต่า (เดินริมชายหาด 200 เมตร ถึงที่พัก)
16.00 ลงทะเบียนที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 16.30 อาหารเย็น(โรงอาหารบ้านเกาะเต่า)
18.00-19.00 ปฐมนิเทศ (สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านเกาะเต่า)
19.00-20. แบ่งฐาน 4 ฐาน
2 พักผ่อน

15 สิงหาคม 2556 07.00-08.00 อาหารเช้า
08.30-09.00 พิธีเปิดค่าย English Camp
09.30-10.00 Ice breaking
10.10-11.10 ฐาน 1
11.15-12.15 ฐาน 2
12.20-13.00 อาหารกลางวัน 13
13.00-13.30 เพลง 1
13.40-14.40 ฐาน 3
14.50-15.50 ฐาน 4
16.00-17.00 อาบน้ำ 1
17.00-18.00 อาหารเย็น(โรงอาหารบ้านเกาะเต่า)
18.00-19.00 กิจกรรม (สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านเกาะเต่า)
19.00-20.00 นัดแนะไปเกาะนางยวน แบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรม
20.00 พักผ่อน


16 สิงหาคม 2556
07.00-08.00 อาหารเช้า 0
8.30-09.30 ฐาน 0
9.40-10.40 ฐาน 1
11.00-12.00 อาหารกลางวัน
12.00-13.00 ลงเรือไปเกาะนางยวน 1
13.00-15.00 กิจกรรมบนเกาะนางยวน 1
15.00-16.00 เดินทางกลับแค้มป์ 16
16.00-17.00 อาบน้ำ
17.00-20.00 กิจกรรมกลุ่มวาดภาพจากเกาะนางยวนแล้วนำเสนอ 2
20.00 พักผ่อน
17 สิงหาคม 25556
06.30-07.30 อาหารเช้า 08
08.00-09.00 พิธีปิด (สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านเกาะเต่า)
มอบเกียรติบัตร
10.15 เดินทางออกจากเกาะเต่า
12.30 เดินทางถึงท่าเรือลมพระยาชุมพร (ทุ่งมะขามน้อย)
ไปสุราษฎร์ธานี (อาหารเที่ยงข้าวกล่องในเรือ)
17.00 ถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสวัสดิภาพ


***********************************
• ฐานมี 4 ฐาน
1. ฐานโรงเรียนบ้านเกาะเต่า
2. ฐานวัดเกาะเจริญ
3. ฐานชายหาด
4. ฐานประมงน้ำจืด
( แต่ละฐานระยะห่าง 100 เมตร )


ชื่อโรงเรียน *
Your answer
Your answer
ลำดับที่ 1 ศาสนา *
Your answer
ลำดับที่ 1 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) *
Your answer
ลำดับที่ 1 ชื่อ-สกุล นักเรียน (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล คุณครูผู้ควบคุม *
Your answer
ลำดับที่ 1 ชั้น *
Your answer
ลำดับที่ 1 Size เสื้อ (ช/ญ) *
Your answer
ลำดับที่ 2 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
Your answer
ลำดับที่ 2 ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
Your answer
ลำดับที่ 2 ชั้น
Your answer
ลำดับที่ 2 ศาสนา
Your answer
ลำดับที่ 2 Size เสื้อ (ช/ญ)
Your answer
ลำดับที่ 3 ชื่อ-สกุล นักเรียน (ภาษาไทย)
Your answer
ลำดับที่ 3 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
Your answer
ลำดับที่ 3 ชั้น
Your answer
ลำดับที่ 3 ศาสนา
Your answer
ลำดับที่ 3 Size เสื้อ (ช/ญ)
Your answer
ลำดับที่ 4 ชื่อ-สกุล นักเรียน (ภาษาไทย)
Your answer
ลำดับที่ 4 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
Your answer
ลำดับที่ 4 ชั้น
Your answer
ลำดับที่ 4 ศาสนา
Your answer
ลำดับที่ 4 Size เสื้อ (ช/ญ)
Your answer
คำแนะนำ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service