Workflow
(aplikace je plně funkční)

Centris
(aplikace je plně funkční)

ISS OSS (JIRA)
(aplikace je plně funkční)

Doris

(aplikace je plně funkční)

… (aplikace je plně funkční)   … (problém je v řešení)