Взаємне оцінювання стратегічних програм
Заклади для оцінювання визначте по таблиці: https://goo.gl/lhapDC
Поставте оцінки за вказаними критеріями. Опис критерія відповідає максимальній оцінці "5". Оцінка "1" - відповідає повній відсутності описаних ознак.
Назва закладу, який оцінює програму: *
Назва закладу, програму якого оцінюємо: *
1. Опис актуальності *
Проблему визначено як розбіжність між бажаним і існуючим станом системи. Подано системний опис проблеми програми: - симптоми проблем у співставленні з потребами населення; - причини проблеми; - масштаб проблеми; - прогнозовані наслідки невирішення проблеми. Подано інформацію щодо пріоритету стратегії розвитку ЗНЗ, вказано стратегічну ціль, на реалізацію якої спрямовано програму.
2. Мета програми *
Подано коректне формулювання мети програми за рекомендаціями е-курсу щодо елементів формулювання мети проекту: ПЕРША СКЛАДОВА характеризує глобальну мету, яку необхідно реалізувати через програму ДРУГА СКЛАДОВА повинна давати уявлення про стратегічні цілі, що пов’язані з глобальною метою програми ТРЕТЯ СКЛАДОВА містить бажані показники реалізації програми в часі, вартості та, при можливості, особливості її реалізації (територіальні, оточення тощо).
3. Пріоритетні цілі *
Визначено найбільш значущі пріоритетні цілі з урахуванням планованого масштабу реалізації програми та індикаторів досягнення результату на кожну з них.
4. Інноваційна ідея *
Вичерпно схарактеризовано інноваційну ідею. Подано характеристику рівня інноваційності проекту. Продукт програми визначено як об'єкт реального світу, який буде отримано на «виході» проекту – матеріальний (будівля, споруда, технічна система…) чи нематеріальний (система управління, бізнес-процес надання послуги, організаційно-управлінський захід) із чітким визначенням усіх його складових.
5. Індикатори досягнення результату *
Результати проекту виражені через індикатори успішності. Виокремлено передбачувані локальні та довгострокові зміни у середовищі реалізації програми, які наступатимуть при реалізації (використанні, експлуатації) продукту.
6. Своєрідність *
Подано системний опис своєрідності програми з переконливою аргументацією.
7. Перспектива *
Основні перспективні заходи визначено в повному обсязі. Подано перелік ризиків проекту, характеристику реагування на ризики, охарактеризовано положення щодо політичної, інституційної, фінансової сталості результатів.
8. Готовність НЗ до оновлення *
Готовність НЗ до оновлення своєї діяльності зрозуміла, з переконливою аргументацією.
9. Відкритість діяльності НЗ *
Основні перспективні заходи співпраці визначено в повному обсязі. Відкритий характер НЗ не викликає сумніву.
10. Кадрова політика *
Основні вимоги до працівників опорної школи присутні, визначено технології відбору кращих з них, вказано на індикатори якості цього процесу. Система відбору зрозуміла й прозора.
Submit
This form was created inside of ДонОблІППО. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms