Enquesta sociolingüística
Sexe
Any d'arribada a Eivissa
Lloc de naixement
Lloc naixement del pare
Lloc naixement mare
Quina llengua parlen els teus pares entre ells?
En quina llengua us parlen els pares?
En quina llengua parles als pares?
En quina llengua parles a la resta de la família?
En quina llengua vas aprendre a llegir i a escriure?
Com et dirigeixes als professors?
Entre els amics i companys, quina llengua se sent parlar?
En general, cada quan veus programes de televisió en català?
En general, cada quan escoltes programes de ràdio en català?
En general, llegeixes els llibres, diaris, revistes...
Com creus que saps parlar el català?
Com creus que saps parlar el castellà?
Saps escriure el català?
Saps escriure el castellà?
En quines ocasions parles en català?
En quines ocasions parles en castellà?
Qui creus que és eivissenc?
Quants anys tens?
Submit
This form was created inside of IES Sa Colomina. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms