Avaluació FCT 2016/2017
1.- Selecciona del desplegable el teu Cicle Formatiu.
2.- És OBLIGATORI contestar totes les preguntes per poder enviar el formulari
CICLE FORMATIU *
1.¿El/la tutor/a va dedicar jornades de tutoria prèvies al començament de la *FCT per informar-te d'aspectes relacionats amb la mateixa?: *
2.En cas afirmatiu indica de quin o quins dels següents aspectes se't va informar: *
En aquesta pregunta és possible marcar més d'una resposta
Required
3.¿Creus que la informació que vas rebre prèvia a l'inici de la FCT va ser suficient? *
4.¿El/la instructor/a et va informar al principi i de forma clara quines serien les teues tasques en l'empresa?: *
5.¿Coincidien aquestes tasques amb les expressades al programa formatiu acordat entre el/la tutor/a de el Centre i el/a l'instructor/a de l'empresa?: *
6.¿El/la instructor/a va atendre de forma raonable els dubtes que vas trobar durant el període de realització de la FCT?: *
7.¿S'entrevistava amb tu almenys una vegada al mes el/la tutor/a en l'empresa? *
8.En el cas d'haver-ho necessitat, has tingut dificultats per localitzar al/la tutor/a per plantejar-li algun dubte o problema relacionat amb la FCT durant la realització de la mateixa?: *
9.La teua valoració global del mòdul de FCT és: *
10.¿Has rebut oferta de treball de l'empresa on has realitzat la FCT?: *
11.¿Com valores la teua actitut: puntualitat, desenvolupament del contigut de les funcions a realitzar i integració en l'equip de treball? *
Submit
This form was created inside of IES Federica Montseny. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms