MD030502-5 ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PARES I MARES
Benvolgut/da Senyor/a,
D'acord amb l'estratègia del nostre Institut d'intentar millorar el servei que proporciona el Centre, creiem molt important conèixer la valoració que vostè fa sobre alguns aspectes que a continuació li presentam.
Ens interessa que la seva valoració sigui el més sincera possible i no és necessari que posi el nom.
Per contestar, només cal marcar amb una X a la casella que reflecteixi la seva opinió.
Les caselles contenen números que van des del 1 =molt dolent al 6 =molt bo.
1.- Comunicació del Centre amb la família.
1.1. Considera suficient la informació enviada (circulars, notificacions, funcionament del Centre,... etc.)?
Gens
Molt
1.2. Està satisfet amb la informació rebuda sobre l'evolució del seu fill/a?
Gens
Molt
1.3. Considera satisfactòria la comunicació amb el tutor/a?
Gens
Molt
1.4. Ha estat fàcil contactar amb...
L'equip directiu
Gens
Molt
El/la tutor/a
Gens
Molt
El professorat
Gens
Molt
El personal administratiu
Gens
Molt
1.5. Està satisfet amb l'atenció rebuda per part de ...
L'equip directiu
Gens
Molt
El/la tutor/a
Gens
Molt
El professorat
Gens
Molt
El personal administratiu
Gens
Molt
1.6. Considera satisfactòria la “ Jornada de revisió de resultats” realitzada al final de la segona avaluació entre els pares i tots els professors del centre?
Gens
Molt
2.- Organització del centre i infraestructures
2.1. Considera suficient la capacitat del Centre per detectar i resoldre problemes?
Gens
Molt
2.2. Considera que són suficients les mesures disciplinàries emprades?
Gens
Molt
2.3. Considera adequades les sortides complementàries realitzades durant el curs?
Gens
Molt
2.4. Considera adequades les sortides extraescolars realitzades durant el curs?
Gens
Molt
2.5. Considera adequades les instal·lacions i equipaments del Centre?
Gens
Molt
3.- Rendiment acadèmic.
3.1. Està satisfet amb la formació acadèmica que rep el/la seu/va fill/a?
3.2. Està satisfet amb els procediments d'aprenentatge que s'apliquen al Centre?
3.3. Està satisfet amb l'orientació escolar que rep el seu fill/a?
3.4. Està satisfet amb la informació sobre orientació professional que rep el/la seu/va fill/a?
4.- Aspectes generals.
4.1. Considera adequades les celebracions organitzades al centre: Sant Antoni, Carnestoltes, Sant Jordi, Jornada Solidària..., etc.
4.2. Ha utilitzat la pàgina web del Centre per conèixer les diferents activitats acadèmiques que es realitzen?
4.3. En general està satisfet amb el Centre?
OBSERVACIONS I/O SUGGERIMENTS QUE VOL FER PER MILLORAR EL CENTRE
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of IES Emili Darder. Report Abuse - Terms of Service