MD030502-5 ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PARES I MARES

Benvolgut/da Senyor/a,
D'acord amb l'estratègia del nostre Institut d'intentar millorar el servei que proporciona el Centre, creiem molt important conèixer la valoració que vostè fa sobre alguns aspectes que a continuació li presentam.
Ens interessa que la seva valoració sigui el més sincera possible i no és necessari que posi el nom.
Per contestar, només cal marcar amb una X a la casella que reflecteixi la seva opinió.
Les caselles contenen números que van des del 1 =molt dolent al 6 =molt bo.

  Captionless Image

  1.- Comunicació del Centre amb la família.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2.- Organització del centre i infraestructures

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3.- Rendiment acadèmic.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4.- Aspectes generals.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question