โครงการแข่งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ ๑
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร
MM
/
DD
/
YYYY
สถานศึกษา
Your answer
ที่อยู่
Your answer
รายชื่อผู้เข้าการประกวด
๑.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๒.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๓.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๔.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๕.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
หมายเหตุ :
กำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑.อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ
๑.๑ อาจารย์อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔
E-mail Address: matty_max11@hotmail.com
๑.๒ อาจารย์วรัญญา มณีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ (เมื่อส่งทางโทรสารแล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) หรือ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms