การแข่งขันตอบคำถามปริศนาฟ้าแลบ ตอน วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานศึกษา *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
อาจารย์ที่ปรึกษา *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน(กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร)
ทีมที่๑
ชื่อ-นามสกุล-มัธยมศึกษาปีที่
Your answer
ชื่อ-นามสกุล-มัธยมศึกษาปีที่
Your answer
ทีมที่๒
ชื่อ-นามสกุล-มัธยมศึกษาปีที่
Your answer
ชื่อ-นามสกุล-มัธยมศึกษาปีที่
Your answer
รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม (กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร) *
Your answer
หมายเหตุ:
๑.กำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.o๐ น. ณ ห้อง U ๒๐๔อาคาร U-Plazaมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒.อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ
๒.๑ ดร.กัลยา ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๖ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๕๙๘-๗๒๕๐
E-mail Address: kanlaya_t@hu.ac.th
๒.๒ อาจารย์สุทธิสา ยาอีด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๓๒๖ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘- ๗๙๓๒-๙๑๐๓
E-mail Address: Sutisa@hu.ac.th
๓. สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่งทางไปรษณีย์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๓.๒ ส่งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ (เมื่อส่งทางโทรสารแล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
๔. นักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับของตนเองมาด้วย เพื่อจัดทำ e-Certificate
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms