การแข่งขัน DRIC International Quiz ๒๐๑๗
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานศึกษา (ไทย) *
Your answer
School (English) *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
อาจารย์ที่ปรึกษา *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1.ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
Your answer
Name-Surname (English)
Your answer
มัธยมศึกษาปีที่
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
E-mail:
Your answer
2.ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
Your answer
มัธยมศึกษาปีที่
Your answer
Name-Surname (English)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
E-mail:
Your answer
หมายเหตุ:
๑.กำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง U-๓๐๑
อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒.อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ
๒.๑ อาจารย์ ธมน จิโรจสินธุ์ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๖๓-๔๕๙๖ E-mail Address: thamon@hu.ac.th
๒.๒ อาจารย์ ปิยะดา สาอุตม์ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙-๑๑๖๑-๕๙๖๓ E-mail Address: piyada_s@hu.ac.th
๓.สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
หรือ ส่งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ ( เมื่อส่งทางโทรสารแล้วกรุณาโทรแจ้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด้วย) หรือ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms