แบบสำรวจการได้งานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 1/2560
คำชี้แจง ขอความกรุณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ปี 2556 ทุกท่านกรอกข้อมูลต่อไปนี้ตามความเป็นจริง
1) รหัสนักศึกษา *
Your answer
2) ชื่อ -สกุล *
Your answer
3) ท่านสำเร็จการศึกษาระดับ *
4) สาขาที่ท่านสำเร็จการศึกษา *
Your answer
5) สถานภาพการทำงาน *
6) ประเภทงานที่ทำ (กรณีที่ไม่ได้งานทำให้เลือก Other และ ขีดเครื่องหมาย - ) *
7) ลักษณะงานที่ทำ (กรณีที่ไม่ได้งานทำให้เลือก Other และ ขีดเครื่องหมาย - ) *
8) ที่อยู่ที่ทำงาน/สถานประกอบการ * (กรุณา ที่อยู่ให้ชัดเจนที่สุด) (กรณีที่ไม่ได้งานใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
9) เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (กรณีที่ไม่ได้งานใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
10) เงินเดือนที่ได้รับต่อเดือน (กรณีที่ไม่ได้งานใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
11) ระยะเวลาในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (กรณีที่ไม่ได้งานทำให้เลือก Other และ ขีดเครื่องหมาย - ) *
12) ท่านทำงานตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่ (กรณีที่ไม่ได้งานทำให้เลือก Other และ ขีดเครื่องหมาย - )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service