ติวนี้เพื่อน้อง(คณิตศาสตร์) ครั้งที่ ๕
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานศึกษา *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
อาจารย์ที่ปรึกษา *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
รายชื่อผู้เข้าร่วม
๑.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๒.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๓.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๔.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๕.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
อาจารย์ผู้เข้าร่วม
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
หมายเหตุ:
กำหนดการจัดโครงการวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคาร ๑๐ คณะบริหารธุรกิจ
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ
๑.๑ อาจารย์นธี เหมมันต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ต่อ ๖๑๗ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๖0๙-๘๓๓๖
E-mail Address: natee_h@hu.ac.th
๒. สามารถส่งใบสมัครสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ส่งทางไปรษณีย์ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕ / ๕๐๒
ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๒.๒ ส่งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๘ (เมื่อส่งทางโทรสารแล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms