โครงการ CA Got Talent ครั้งที่ ๙ ตอน ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานศึกษา *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
รายชื่อผู้เข้าการประกวดประเภทผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
๑.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๒.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๓.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๔.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
๕.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
Your answer
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
* กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตรและแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมมาพร้อมใบสมัครด้วย
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
หมายเหตุ :
กำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง U-Studio ชั้น ๒ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑.อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ คือ
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๐๘ – ๒๐๙ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๖๐๖๒-๖๔๓๑
โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๘๓ E-mail Address: phattira@hu.ac.th
๒.สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ส่งทางไปรษณีย์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์”
๒.๒ ส่งใบสมัครทาง Facebook : inbox คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือ ส่งใบ
สมัครผ่าน E-mail Address: phattira@hu.ac.th หรือ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms