ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Trường / Trung tâm Ngoại ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH PHỔ THÔNG
4
ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC MÔN TIẾNG ANH
5
6
7
STTHọ tênEmail
Trường/ Trung tâm
Quận/HuyệnGhi chú
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
18
19
Ghi chú:
20
* Email: cung cấp Email riêng của từng giáo viên, không dùng email chung của Nhà trường / Trung tâm Ngoại ngữ
21
hay email của người khác.
22
* Gửi danh sách gồm (một file mềm và bản chụp có đóng dấu về hòm thư lienhe@sachmem.vn)
23
24
25
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG/TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100