ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT THỰC HÀNH
2
TỔ ĐÀO TẠO
3
4
Lớp: 15Đ02Môn học: Thực tập Biến Tần
5
6
7
STTMSHSHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHĐIỂMĐIỂM TRUNG BÌNH
8
Quá trình (40%)Thi (60%)Số
9
1
15Đ02001
Đỗ HảiĐăng25/10/968.5
10
2
15Đ02002
Nguyễn ĐứcĐạt26/03/958.0
11
3
15Đ02024
Nguyễn HữuĐạt22/02/946.5
12
4
15Đ02003
Nguyễn Minh
Định23/03/950.0
13
5
15Đ02004
Dương Thành
Đô06/07/978.5
14
6
15Đ13002
Nguyễn ĐứcDuyến21/06/958.5
15
7
15Đ02005
Phạm Trường
Hải21/11/977.5
16
8
15Đ02007
Phú ÁnhHồng23/7/920.0
17
9
15Đ02008
Nguyễn VănLinh13/11/930.0
18
10
15Đ02023
Võ ĐứcNhân07/10/956.0
19
11
15Đ13006
Trương Hồng
Phú06/04/946.0
20
12
15Đ02010
NguyễnQuang14/11/970.0
21
13
15Đ02011
Đoàn NhậtQuang16/04/960.0
22
14
15Đ02013
Lê TuấnThanh10/12/977.5
23
15
15Đ02014
Trần ĐăngThành28/2/965.0
24
16
15Đ02016
Nguyễn VănThảo13/09/957.5
25
17
15Đ13010
Nguyễn ĐứcTiến04/08/938.0
26
18
15Đ02018
Nguyễn VănToàn12/04/978.5
27
19
15Đ02021
Hoàng QuốcTuấn24/05/948.0
28
20
15Đ02022
Nguyễn Danh
Tùng19/07/967.0
29
21
15Đ03020
Đinh QuốcViệt02/10/966.5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100