ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT THỰC HÀNH
2
TỔ ĐÀO TẠO
3
4
Lớp: 15Đ01Môn học: TT Vi điều khiển nâng cao
5
6
7
STTMSHSHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHĐIỂMĐIỂM TRUNG BÌNH
8
Quá trình (40%)Thi (60%)Số
9
1
15Đ01002
Nguyễn MạnhCường10/06/948,0
10
2
15Đ09001
Lê ThịĐào09/11/965,0
11
3
15Đ01003
Huỳnh VănĐạt25/07/955,0
12
4
15Đ01004
Huỳnh VănDũng06/01/91
13
5
15Đ01005
Chu MinhHiếu01/09/957,5
14
6
15Đ01007
Võ Huỳnh MinhPhương17/04/846,0
15
7
15Đ13007
Dương TiênSang13/05/959,0
16
8
15Đ01009
Bùi QuangSơn09/05/966,5
17
9
15Đ01018
Trần NgọcTân02/12/966,0
18
10
15Đ01010
Lê VănThật05/08/977,0
19
11
15Đ01011
Nguyễn VănThức17/06/945,0
20
12
15Đ09006
Trần ThịThương25/10/956,5
21
13
15Đ01012
Hoàng HữuTiến2/1/19976,0
22
14
15Đ01016
TrầnVăn21/12/95
23
15
15Đ01017
Dương Thanh05/02/966,5
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100