ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT THỰC HÀNH
2
TỔ ĐÀO TẠO
3
4
Lớp: 15Đ05Môn học: Bảo dưỡng & sửa chữa ô tô
5
6
7
STTMSHSHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHĐIỂMĐIỂM TRUNG BÌNH
8
Quá trình (40%)Thi (60%)Số
9
1
15Đ03001
Trần NgọcẤn29/08/957,06,06,4
10
2
15Đ05001
Bùi TuấnAnh10/09/956,06,06,0
11
3
15Đ05003
Phan ĐăngChâu02/02/970,0
12
4
15Đ05005
Nguyễn TríĐoan20/06/978,07,07,4
13
5
15Đ05006
Nguyễn ThanhDuy03/08/958,07,07,4
14
6
15Đ05007
NguyễnHùng12/02/956,06,06,0
15
7
15Đ05022
Phan QuốcHuy07/04/965,05,05,0
16
8
15Đ05008
Hồ CôngLỉnh18/07/966,05,05,4
17
9
15Đ05009
Văn VũLinh19/09/939,07,07,8
18
10
15Đ05010
Bùi XuânNam26/08/978,07,07,4
19
11
15Đ13005
Nguyễn ThanhNam02/10/959,07,07,8
20
12
15Đ05011
Nguyễn Quang NhưNgọc28/07/957,06,06,4
21
13
15Đ05012
Mã DuyNguyên24/12/19970,0
22
14
15Đ05013
Ngô TấnPhúc07/12/979,07,07,8
23
15
15Đ05014
Bùi VănPhương27/07/967,06,06,4
24
16
15Đ05017
Hoàng VănThưởng02/11/979,07,07,8
25
17
15Đ05018
Bùi AnhTrí14/07/976,07,06,6
26
18
15Đ05019
Phạm ThếTrọng20/09/949,07,07,8
27
19
15Đ05021
Nguyễn QuốcVinh15/05/966,05,05,4
28
20
15Đ03022
Đặng Văn03/01/979,07,07,8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100