Đăng ký học Tin học online

Sau khi đăng ký trực tuyến, Trung tâm sẽ liên hệ để thông tin chi tiết với các bạn
thông qua số điện thoại.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Số 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM
Số điện thoại: (08) 38960987
Email: itc@hcmute.edu.vn
Thông tin chi tiết các khóa học tại website: itc.hcmute.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tinhocsuphamkythuat
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question