Góp ý cho hoạt động của Khoa Khoa học Cơ bản

Để hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ mà Trường giao phó, Khoa chúng tôi mong nhận được góp ý từ giảng viên, sinh viên và phụ huynh về mọi mặt hoạt động của Khoa.
Trân trọng cám ơn!
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question