Đăng ký đại biểu tham dự HN VCME2015 - Dành cho tác giả đã đóng phí

Sau khi đóng phí tham dự Hội nghị, Quý tác giả vui lòng đăng ký online danh sách đại biểu tham dự để giúp Ban tổ chức chuẩn bị tốt các công tác tiếp đón.

Mọi thông tin liên hệ vui lòng liên hệ qua email: hoinghicokhi2015@hcmute.edu.vn
Chân thành cảm ơn!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question