BÁO CÁO NỀ NẾP SINH HOẠT CHI BỘ NĂM 2015

1. THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO:
- Từ ngày 01 đến ngày 20/04/2015: Thống kê nề nếp sinh hoạt chi bộ tháng 1,2,3.
- Từ ngày 01 đến ngày 10/07/2015: Thống kê nề nếp sinh hoạt chi bộ tháng 4,5,6.
- Từ ngày 01 đến ngày 10/10/2015: Thống kê nề nếp sinh hoạt chi bộ tháng 7,8,9.
- Từ ngày 01 đến ngày 10/01/2016: Thống kê nề nếp sinh hoạt chi bộ tháng 10,11,12.
2. Các nội dung báo cáo sẽ là cơ sở đối chiếu, kiểm tra đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm.
3. Trong quá trình thực hiện cần sự hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - CÔNG ĐOÀN
Phòng A805 - cơ sở Nguyễn Tất Thành. Số điện thoại: 08.38.9800.989 (nhánh 160) gặp đồng chí Nguyễn Thành An (hoặc 0914267982).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question