ĐĂNG KÝ THAM GIA HỖ TRỢ SINH VIÊN 2015 NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

Yêu cầu sinh viên đăng ký tham gia hướng dẫn tân sinh viên 2015 điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.
Chương trình diễn ra trong 3 ngày: 3, 4 , 5 tháng 9 năm 2015.
Cụ thể theo kế hoạch phòng đào tạo, các đơn vị nhân hồ sơ vào
+ Ngày 03/9: Ngoại ngữ-Sư phạm, Môi trường & Tài nguyên, Công nghệ Thông tin, Quản lý đất đai và Bất động sản, Trung tâm Đào tạo Quốc tế.
+ Ngày 04/9: Kinh Tế, Công nghệ Hóa học, Chăn nuôi Thú y, Nông học.
+ Ngày 05/9: Công nghệ Sinh học, Lâm Nghiệp, Thủy Sản, Công nghệ Thực phẩm, Cơ khí Công nghệ.
Sinh viên tham gia từ 4/6 buổi sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia chương trình
Thời gian kết thúc nhận đăng ký 23h59 ngày 01/9/2015
Phổ biến nội dung công việc, phân nhóm trực vào 02/9/2015 lúc 17h00 tại R200.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question