PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG
Kính gửi các Anh/Chị sinh viên tốt nghiệp của Trường
Để có thông tin phục vụ công tác tự đánh giá và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội, Nhà trường mong các Anh/Chị dành chút thời gian quý báu để trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này.
Anh/Chị vui lòng điền vào chỗ chấm hoặc đánh dấu vào đáp án ở mỗi câu hỏi.
Chuyên ngành tốt nghiệp của Anh/Chị là: *
Your answer
I. Thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp:
Your answer
1. Sau khi ra trường, bao lâu Anh/Chị tìm được việc làm? *
(Nếu anh/chị chưa có việc làm, bỏ qua từ câu 2 đến câu 6)
2. Việc làm hiện tại của Anh/Chị do:
3. Lĩnh vực công việc hiện tại của Anh/Chị:
4. Thu nhập bình quân hàng tháng của Anh/Chị?
5. Khi làm việc, nhà tuyển dụng có đào tạo thêm cho Anh/Chị không?
6. Nếu Anh/Chị được đào tạo thêm thì nội dung đào tạo liên quan đến:
7. Anh/Chị có được định hướng nghề nghiệp từ phía Khoa/Trường không? *
II. Đánh giá về chất lượng đào tạo tại Trường và chương trình đào tạo (CTĐT) của ngành học: *
1-Rất không đồng ý
2-Không đồng ý
3-Phân vân
4-Đồng ý
5-Hoàn toàn đồng ý
8. Anh/chị được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT khi nhập học
9. Anh/chị được hướng dẫn đầy đủ về đề cương môn học, kiểm tra đánh giá khi học các môn học
10. Anh/chị được cung cấp/phổ biến đầy đủ về các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường
11. CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý
12. Các môn học trong CTĐT được tổ chức một cách có hệ thống
13. CTĐT đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của trình độ đại học
14. CTĐT đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
15. CTĐT được phân bổ hợp lý giữa lý thuyết và thực hành
16. Nội dung chương trình đào tạo đã giúp Anh/Chị: *
1-Rất không đồng ý
2-Không đồng ý
3-Phân vân
4-Đồng ý
5-Hoàn toàn đồng ý
a. Chủ động lựa chọn học phần, thiết kế lộ trình học tập
b. Xây dựng phương pháp học tập hiệu quả
c. Phát triển năng lực thu thập, xử lý thông tin
d. Phát triển tư duy phản biện
e. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề
f. Phát triển năng lực giao tiếp, thuyết trình
17. Nội dung thực hành, thí nghiệm đáp ứng được các yêu cầu sau: *
1-Rất không đồng ý
2-Không đồng ý
3-Phân vân
4-Đồng ý
5-Hoàn toàn đồng ý
a. Phù hợp với thực tiễn
b. Phù hợp với công nghệ
c. Đáp ứng chuẩn đầu ra
18. Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp Anh/Chị: *
1-Rất không đồng ý
2-Không đồng ý
3-Phân vân
4-Đồng ý
5-Hoàn toàn đồng ý
a. Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu
b. Phát triển năng lực làm việc theo nhóm
19. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá đáp ứng được yêu cầu: *
1-Rất không đồng ý
2-Không đồng ý
3-Phân vân
4-Đồng ý
5-Hoàn toàn đồng ý
a. Đa dạng, yêu cầu rõ về hình thức kiểm tra đánh giá
b. Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác và công bằng
c. Phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học
d. Đánh giá được mức độ tích lũy kiến thức chuyên môn
e. Đánh giá được kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề
f. Có đánh giá ban đầu, quá trình và cuối khóa; tỷ trọng điểm phù hợp
Các điều kiện hỗ trợ học tập: *
1-Rất không đồng ý
2-Không đồng ý
3-Phân vân
4-Đồng ý
5-Hoàn toàn đồng ý
20. Tài liệu, giáo trình đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người học
21. Thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trang thiết bị tin học đáp ứng nhu cầu của người học
22. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người học học tập linh hoạt
23. Hệ thống tư vấn, hỗ trợ quá trình học tập đáp ứng nhu cầu người học
24. Kết quả học tập của Anh/Chị được thông báo kịp thời
25. Anh/Chị được đảm bảo các chế độ về chính sách xã hội, y tế và an toàn trong khuôn viên Nhà trường
26. Anh/Chị được Khoa/Trường tạo điều kiện hoạt động, luyện tập văn nghệ, thể dục thể thao
27. Khoa/Trường thường xuyên tuyên truyền, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống lành mạnh cho người học
28. Anh/Chị hài lòng về chất lượng đào tạo nói chung tại Trường
29. Theo Anh/Chị, CTĐT hiện tại có cần chỉnh sửa, bổ sung hay không? *
(nếu chọn không, bỏ qua câu 30, 31, 32)
30. Theo Anh/Chị, môn học nào cần được tăng thêm thời lượng?
Your answer
31. Theo Anh/Chị, môn học nào cần được bổ sung vào chương trình học?
Your answer
32. Theo Anh/Chị, môn học nào không cần thiết, nên được bỏ bớt khỏi chương trình học?
Your answer
III. Thông tin khác:
Your answer
33. Anh/Chị tự đánh giá trình độ ngoại ngữ của bản thân: *
1-Giỏi
2-Khá
3-Trung bình
4-Yếu
5-Kém
a. Kỹ năng nghe
b. Kỹ năng nói
c. Kỹ năng đọc
d. Kỹ năng viết
e. Đánh giá chung
34. Trình độ ngoại ngữ của Anh/Chị đáp ứng được yêu cầu công việc không? *
35. Trình độ tin học của Anh/Chị đáp ứng được yêu cầu công việc không? *
36. Trong thời gian học tập tại Trường, Anh/Chị đã: *
(có thể lựa chọn nhiều nội dung)
Required
37. Điều gì Anh/Chị hài lòng nhất sau thời gian học tại Trường? *
Your answer
38. Điều gì Anh/Chị không hài lòng nhất sau thời gian học tại Trường và Nhà trường nên làm gì để cải tiến? *
Your answer
Nhằm tạo mối liên hệ gắn kết giữa Nhà trường và Cựu sinh viên, Anh/Chị vui lòng cung cấp cho Trường một số thông tin sau:
Your answer
 Email (thường xuyên sử dụng): *
Your answer
 Điện thoại di động:
Your answer
 Tên công ty/cơ quan:
Your answer
 Địa chỉ công ty/cơ quan:
Your answer
 Website công ty/cơ quan:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hong Bang International University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms