EWV lần 9 - Đăng kí thuyết trình nhóm
Hội thảo "Engaging with Vietnam" lần thứ 9

Chủ đề: “‘Phát Triển’, ‘Du Lịch’, và ‘Bền Vững’ Của Việt Nam Từ Góc Độ Đa Ngành & Đa Chiều”
Thời gian: 28 tháng 12 năm 2017 - 4 tháng 1 năm 2018.
Địa điểm: Tp.HCM, Bình Dương và An Giang.
Chương trình cụ thể được đăng tải trên website: http://engagingwithvietnam.net/http://engagingwithvietnam.org/

If you want to suggest a panel, and present in English, please follow this link: https://goo.gl/forms/Uw3p0L4eXvxGz5Fl2

Email address *
Mỗi phiên thảo luận sẽ gồm một số bài bài thuyết trình và một người điều phối thảo luận.
Thời gian cho mỗi phiên thảo luận là 120 phút, đã bao gồm thời gian thảo luận & thời gian cho người tham dự đặt câu hỏi, và không phụ thuộc vào số lượng bài thuyết trình.

Mẫu đăng kí tham dự có định dạng như sau: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tiêu đề bài thuyết trình và chủ đề phiên thảo luận in hoa.

Tiêu đề bài thuyết trình, tóm tắt, phần giới thiệu của các diễn giả sẽ là song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt). Bản tiếng Anh sẽ được in trong kỉ yếu hội thảo.

Nếu bài thuyết trình trong phiên thảo luận có nhiều hơn 1 người trình bày thì trong mục "thông tin diễn giả", vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau cho từng người:

1. Họ tên đầy đủ, và IN HOA họ.
2. Nơi công tác.
3. Địa chỉ email.

Ví dụ:
NGUYỄN Văn A HOÀNG Thị Ngọc D
Đại học Hà Nội, Việt Nam Đại học KHXHNV TP.HCM
nguyenvana@abc.com ngocd@green.edu

Tiêu đề của phiên thảo luận bằng tiếng Việt *
(tối đa 25 chữ)
Your answer
Tiêu đề của phiên thảo luận bằng tiếng Anh *
(tối đa 15 từ)
Your answer
Tóm tắt của phiên thảo luận bằng tiếng Việt *
Tối đa 500 chữ. Nếu quý vị muốn chỉnh sửa tóm tắt sau khi đã nộp, xin vui lòng liên hệ với ban tổ chức qua email: engagingwithvietnam@gmail.com
Your answer
Tóm tắt của phiên thảo luận bằng tiếng Anh *
Tối đa 500 từ. Nếu quý vị muốn chỉnh sửa tóm tắt sau khi đã nộp, xin vui lòng liên hệ với ban tổ chức qua email: engagingwithvietnam@gmail.com
Your answer
Từ khóa *
(vui lòng chọn tối đa 4 từ khóa liên quan đến chủ đề của phiên thảo luận)
Your answer
Thông tin chủ tọa của phiên thảo luận *
Chủ tọa sẽ điều phối chung cho cả phiên thảo luận, giúp ban tổ chức liên hệ với các thành viên khác trong phiên. Vui lòng điền đầy đủ họ tên, nơi công tác, và địa chỉ email của chủ tọa.
Your answer
Tiêu đề của bài thuyết trình thứ nhất (song ngữ) *
(tối đa 25 chữ)
Your answer
Tóm tắt của bài thuyết trình thứ nhất (song ngữ) *
(tối đa 250 chữ)
Your answer
Thông tin diễn giả của bài thuyết trình thứ nhất *
Vui lòng điền đầy đủ họ tên, nơi công tác, và địa chỉ email của tất cả những diễn giả của bài thuyết trình thứ nhất.
Your answer
Tiêu đề của bài thuyết trình thứ hai (song ngữ) *
(tối đa 25 chữ)
Your answer
Tóm tắt của bài thuyết trình thứ hai (song ngữ) *
(tối đa 250 chữ)
Your answer
Thông tin diễn giả của bài thuyết trình thứ hai *
Vui lòng điền đầy đủ họ tên, nơi công tác, và địa chỉ email của tất cả những diễn giả của bài thuyết trình thứ hai.
Your answer
Tiêu đề của bài thuyết trình thứ ba (song ngữ)
Tối đa 25 chữ. Nếu phiên thảo luận đề xuất chỉ có 2 bài thuyết trình thì xin vui lòng để trống câu trả lời bên dưới.
Your answer
Tóm tắt của bài thuyết trình thứ ba (song ngữ) *
(tối đa 250 chữ)
Your answer
Thông tin diễn giả của bài thuyết trình thứ ba
Vui lòng điền đầy đủ họ tên, nơi công tác, và địa chỉ email của tất cả những diễn giả của bài thuyết trình thứ ba. Nếu phiên thảo luận đề xuất chỉ có 2 bài thuyết trình thì xin vui lòng để trống câu trả lời bên dưới.
Your answer
Tiêu đề của bài thuyết trình thứ tư (song ngữ)
Tối đa 25 chữ. Nếu phiên thuyết trình đề xuất chỉ có 2 bài thuyết trình thì xin vui lòng để trống câu trả lời bên dưới.
Your answer
Tóm tắt của bài thuyết trình thứ tư (song ngữ) *
(tối đa 250 chữ)
Your answer
Thông tin diễn giả của bài thuyết trình thứ tư
Vui lòng điền đầy đủ họ tên, nơi công tác, và địa chỉ email của tất cả những diễn giả của bài thuyết trình thứ tư. Nếu phiên thảo luận đề xuất chỉ có 2 bài thuyết trình thì xin vui lòng để trống câu trả lời bên dưới.
Your answer
Tiêu đề của bài thuyết trình thứ năm (song ngữ)
Tối đa 25 chữ. Nếu phiên thuyết trình đề xuất chỉ có 2 bài thuyết trình thì xin vui lòng để trống câu trả lời bên dưới.
Your answer
Tóm tắt của bài thuyết trình thứ năm (song ngữ) *
(tối đa 250 chữ)
Your answer
Thông tin diễn giả của bài thuyết trình thứ năm
Vui lòng điền đầy đủ họ tên, nơi công tác, và địa chỉ email của tất cả những diễn giả của bài thuyết trình thứ năm. Nếu phiên thảo luận đề xuất chỉ có 2 bài thuyết trình thì xin vui lòng để trống câu trả lời bên dưới.
Your answer
Thông tin của người điều phối thảo luận *
Vui lòng điền đầy đủ họ tên, nơi công tác, và địa chỉ email của người điều phối thảo luận.
Your answer
Phần giới thiệu những người tham gia phiên thảo luận bằng tiếng Việt *
Những người tham gia phiên thảo luận gồm chủ tọa, tất cả những người thuyết trình, và người điều phối thảo luận. Phần giới thiệu của mỗi người không quá 100 chữ. Nếu quý vị muốn chỉnh sửa thông tin sau khi đã nộp phần giới thiệu, vui lòng liên hệ ban tổ chức qua email: engagingwithvietnam@gmail.com
Your answer
Phần giới thiệu những người tham gia phiên thảo luận bằng tiếng Anh *
Những người tham gia phiên thảo luận gồm chủ tọa, tất cả những người thuyết trình, và người điều phối thảo luận. Phần giới thiệu của mỗi người không quá 100 từ. Nếu quý vị muốn chỉnh sửa thông tin sau khi đã nộp phần giới thiệu, vui lòng liên hệ ban tổ chức qua email: engagingwithvietnam@gmail.com
Your answer
Ghi chú/ đề xuất dành cho ban tổ chức
Xin vui lòng cho ban tổ chức biết nếu quý vị cần những hỗ trợ đặc biệt về thiết bị, âm thanh.
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms