Žáci devátých tříd, nebojte se testů!

Blíží se termín odevzdání přihlášek na střední školy a Gymnázium Říčany se těší na nové žáky. Některé zájemce odradila zpráva, že bez přijímacích zkoušek se na naše gymnázium nelze hlásit.

Pravda je taková, že tzv. pilotážní testy se na doporučení zřizovatele musejí dělat, ale nejsou jediným kritériem přijetí! Škola k jejich výsledku pouze přihlíží.

Výhodou těchto testů, jejichž ukázky najdete na www.cermat.cz, je, že si můžete ověřit, jaké znalosti si ze základních škol odnášíte, a navíc si je porovnat s vrstevníky z jiných škol.

Ovšem pro ty z vás, kteří máte průměr známek na vysvědčeních (z 8. a 9. ročníku) do 1,15, máme daleko příjemnější zprávu. Vezmeme vás bez přijímacích zkoušek!

V případě potřeby podá bližší informace ředitelka školy PaedDr. Anna Martinková,Ph.D.