17. ročník soutěže  „O klobouk kouzelníka Pokustóna“

Dne 5.12.2013 se studentky Anna Ruszová, Sofie Kolací, Kateřina Pokorná, Kateřina Končická, Julie Skřivánková z primy a Julie Mikulandová a Eliška Řezáčová z kvarty ve finále 17. ročníku soutěže  „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ konané a pořádané Gymnáziem Písnická 760, Praha 4, umístili ve velké konkurenci základních a středních škol z různých koutů České republiky následovně:

5. místo

Anna Ruszová

pokus

„Newtonovo kolo“

120 bodů

8. místo

Julie Mikulandová

Eliška Řezáčová

pokus

„Výměna vody a vína“

116 bodů

9. místo

Sofie Kolací

Kateřina Pokorná

pokus „Vaření mrkve v papírovém kelímku”

111 bodů

11. místo

Kateřina Končická

Julie Skřivánková

pokus

„Kouzelná láhev“

108 bodů

Celkem se finále účastnilo 28 skupin. Nejmenší počet získaných bodů byl 82 a nejvyšší 138.

Cílem soutěže bylo porovnání získaných vědomostí a dovedností žáků zábavnou formou. Přínosem by mělo být zvýšení zájmu o přírodní vědy, rozšíření a aplikace vědomostí, navázání kontaktů a rozvoj organizačních schopností.

Žák (nebo žáci) měli za úkol připravit si pokus s jednoduchými pomůckami na jakékoli téma fyziky (mechanika, optika, apod.) či chemie. Pokus museli doprovodit slovním komentářem.

Fotografie ze školního kola soutěže jsou ve fotogalerii.

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM BLAHOPŘEJEME!!!

Pavel Hromas