Vánoční exkurze - Norimberk

Sraz:              5.50 před budovou gymnázia, kontrola cestovních dokladů, bezinfekčnost (prohlášení zákonných zástupců žáka) s datem odjezdu

Odjezd:         6.00 od budovy gymnázia

Návrat:        cca 21.00 – 22.00 k budově gymnázia

S sebou:        cestovní doklad, teplé oblečení, jídlo na celý den, kartu pojištěnce (evropský průkaz zdravotního pojištění), kapesné, léky

Neplnoletí studenti, kteří budou po ukončení exkurze sami odcházet domů, musí mít „uvolněnku“.