Published using Google Docs
Provozní řád školy - gyri.cz
Updated automatically every 5 minutes

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

Režim školy

Do školy je povoleno vstupovat pouze hlavním vchodem.

Žáci jsou poučeni, aby pro vstup do školy používali výhradně svůj čip nebo ISIC kartu a nevpouštěli do budovy jiné osoby. Jiné osoby (než žáci a zaměstnanci školy) mohou do budovy školy vstupovat výhradně po ohlášení v kanceláři školy prostřednictvím kamerového systému u zvonku vedle vchodových dveří.

Sekretariát - provoz od 7:30 h do 16:00 h - nejlépe dohodnout schůzku předem (sekretariat@gyri.cz)

Provoz školy

První vyučovací hodina začíná v 8:20 hod.

Osmá (poslední) vyučovací hodina končí v 16:10 hod.

Denní změny v rozvrhu (např. odpadnutí výuky, změna vyučujícího, změna místa výuky proti stanovenému rozvrhu daného školního roku) jsou zpřístupněny dálkově přes webové stránky školy a přes systém Bakaláři (aplikace s přehled klasifikace, absence, změn rozvrhu apod., do kterého mají žáci nebo jejich zákonní zástupci přístup) nejpozději 1 den předem. Pokud dojde k neočekávané změn v suplování, pak je zveřejněna na nástěnce v 1. patře vedle sborovny školy, netýká se však odpadnutí vyučovací hodiny, která je vždy oznamována nejpozději 1 den předem.

Zvonění:

1.hodina

8:20 – 9:05

2.hodina

9:15 – 10:00

3.hodina

10:20 – 11:05

4.hodina

11:15 – 12:00

5.hodina

12:30 – 13:15

6.hodina

13:45 – 14:30

7.hodina

14:35 – 15:20

8.hodina

15:25 – 16:10 h

Škola se otevírá v následujících časech:

U hlavního vchodu školy vykonává dozor školník nebo uklízečka a ped. dozor v těchto časech:

V ostatních časech vykonávají dohled nad žáky v době přestávek a vstupu do školy pedagogičtí pracovníci pověření k dohledu nad žáky v suterénu a v přízemí školy.

Pracovní doba zaměstnanců

Přestávky na oběd

Provoz školy v době prázdnin nebo jiného volna

Potvrzení platnosti k 25.5.2020 s č.j. GKOPV/1100/2020

PaedDr. Anna Stočesová Martinková, PhD., ředitelka školy