Nabídka seminářů

Dvouleté semináře

Seminář z anglického jazyka (RNDr. J. Šimonová - předseda předmětové komise)

Seminář z německého jazyka (Mgr. M. Větrovská - předseda předmětové komise)

Seminář ze španělského jazyka (Mgr. K. Šimková-Broulová - předseda předmětové komise)

Seminář z chemie (Ing. J. Uhlíková - předseda předmětové komise)

Seminář z biologie (Mgr. D. Řeháková - předseda předmětové komise)

Seminář z matematiky (Mgr. D. Štuksová - předseda předmětové komise)

Seminář z výpočetní techniky (Ing. R. Orsák - předseda předmětové komise)

Seminář z deskriptivní geometrie (Mgr. D. Štuksová - předseda předmětové komise)

Administrace ekonomických dokumentů (PaedDr. A. Martinková, Ph.D.)

Stylistický a rétorický seminář (PhDr. P. Posoldová)

Jednoleté semináře

Literární seminář (PhDr. I. Zarachovská)

Seminář z anglického jazyka (RNDr. J. Šimonová - předseda předmětové komise)

Seminář ze španělského jazyka (Mgr. K. Šimková-Broulová - předseda předmětové komise)

Společenskovědní seminář (Mgr. P. Janovská - předseda předmětové komise)

Seminář z dějepisu (PhDr. P. Posoldová  - předseda předmětové komise)

Seminář z geografie (Mgr. K. Šimková-Broulová)

Seminář z chemie (Ing. J. Uhlíková - předseda předmětové komise)

Cvičení z matematiky (Mgr. D. Štuksová - předseda předmětové komise)

Seminář z výpočetní techniky (Ing. R. Orsák - předseda předmětové komise)

Člověk a zdraví (Mgr. D. Řeháková - předseda předmětové komise)

Seminář z fyziky (Mgr. P. Hromas - předseda předmětové komise)

Seminář z latiny (Mgr. V. Kolářová - předseda předmětové komise)

Seminář z deskriptivní geometrie (Mgr. D. Štuksová - předseda předmětové komise)