Tặng bạn key phần mềm Quyết toán GXD sử dụng 1 năm trị giá 500.000đ

Phần mềm sẽ giúp bạn lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng, bóc tách tính toán phân khai khối lượng các giai đoạn. GXD cũng sẽ gửi tài liệu và video hướng dẫn sử dụng.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Làm thanh toán khối lượng giờ đơn giản nhiều với Quyết toán GXD

  Nếu đăng ký quá 2 ngày chưa nhận được phần mềm bạn hãy liên hệ số tổng đài 1900 0147 để nhắc gửi.