งานประชุมวิชาการ เรื่อง การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดงานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2/2560 ในหัวข้อ “การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อ โดยทางคณะ ฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้บรรยาย ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชกรรมสังคมและการบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และดร.กฤษฏา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง
ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) 5.5 หน่วยกิต

สำหรับเภสัชกรทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
โดยเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท
สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/PSy1aK หรือ QR code ภายในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
โดยชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน
เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้น ถ่ายรูปหรือ scan
เอกสารหลักฐานการชำระเงินส่งมาที่ cpe.buu@gmail.com โทร 038-102-610 ต่อ 101

ค่าลงทะเบียน 500 บาท พร้อมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารการประชุม รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น !!!!!
สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน


**************************************************


กำหนดการประชุม
เรื่อง การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 29 กรกฏาคม 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.15 น. การตลาดสำหรับร้านขายยาในยุคไทยแลนด์ 4.0
วิทยากร ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย *
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. การตลาดสำหรับร้านขายยาในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ต่อ)
วิทยากร ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย *
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของร้านขายยา
วิทยากร ดร.กฤษฏา โสภา**
14.15 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 16.00 น. การใช้การตลาดดิจิตอลสำหรับร้านขายยา
วิทยากร ดร.กฤษฏา โสภา**


*ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชกรรมสังคมและการบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์


สถานที่จัดงานประชุม
ณ ชั้น 4 ห้อง 402 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำนำหน้าชื่อ
เช่น เภสัชกร เภสัชกรหญิง นาย นาง นางสาว เป็นต้น
Your answer
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
เลขที่ใบประกอบ
Your answer
หน่วยงาน /สังกัด
เช่น โรงพยาบาล A, ร้านยา B, บริษัท C
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms