แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้
1. ท่านได้นำแนวปฏิบัติจากการจัดการความรู้ ไปใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย ได้ในระดับใด ? *
ระดับน้อยที่สุด
ระดับนมากที่สุด
2. ท่านต้องการให้คณะฯ มีการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนในเรื่องใด ? *
Your answer
3. ท่านต้องการให้คณะฯ มีการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยในเรื่องใด ? *
Your answer
4. ท่านต้องการให้คณะฯ เพิ่มข้อมูลคลังความรู้ในเรื่องใด ? *
Your answer
5. ท่านได้รับประโยชน์จากเว็บไซด์KM ของคณะในระดับใด ? *
ระดับน้อยที่สุด
ระดับนมากที่สุด
6. ท่านต้องการให้คณะปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของคณะ อย่างไร? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service