ระบบแจ้งยกเลิกการจองใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (สำหรับนิสิต)

ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการจองใช้เครื่องมิอวิทยาศาสตร์ได้ ล่วงหน้า 3 วัน (72 ชั่วโมง ก่อนเวลาที่ท่านได้จองไว้)
โดยทางหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ จะไม่หักเครดิทการใช้งานของท่าน

แต่หากถึงวันที่ท่านได้จองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แต่ท่านไม่ได้เข้ามาใช้บริการ
ทางหน่วยฯ ขออนุญาตหักเครดิทการใช้งานของท่าน

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image

  โปรดยกเลิกงานใช้งาน ก่อนวันจอง 72 ชั่วโมง

  มีปัญหาในการยกเลิกการจอง กรุณาติดต่อ สำนักงานหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ E-mail : sifbuu@gmail.com เบอร์โทรภายใน 7535