טופס בקשה להקמת אתר אינטרנט באוניברסיטה העברית

מטרת הטופס היא לעזור לנו למפות את צרכי היחידות השונות ולבנות תכנית עבודה להקמת אתרים חדשים. בשאלות נוספות אפשר ליצור קשר עם מעין אלכסנדר, מנהלת אתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת דוא"ל scholars@savion.huji.ac.il .
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question