Học thiết kế kết cấu bằng Etabs - tại Công ty CP Giá Xây Dựng - số 18, Nguyễn Ngọc Nại

Khóa học 3 buổi miễn phí. Tổ chức tại số 18, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đào tạo thiên về thực hành thực tế, dạy các bạn làm được. Sau Etabs sẽ đến khóa học Sap.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question