แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะผู้ใช้งานระบบสารสนเทศคุณภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ประเภทบุคลากร *
สถานะ *
ความทันสมัยของข้อมูล *
1=ควรปรับปรุง, 2=น้อย,3=พอใช้,4=ดี,5=ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล *
1=ควรปรับปรุง, 2=น้อย,3=พอใช้,4=ดี,5=ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ *
1=ควรปรับปรุง, 2=น้อย,3=พอใช้,4=ดี,5=ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ *
1=ควรปรับปรุง, 2=น้อย,3=พอใช้,4=ดี,5=ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ระบบข้อมุลที่เป็นหมวดหมู่ *
1=ควรปรับปรุง, 2=น้อย,3=พอใช้,4=ดี,5=ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
รูปแบบและวิธีการบันทึก แก้ไข ข้อมูล
1=ควรปรับปรุง, 2=น้อย,3=พอใช้,4=ดี,5=ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
Clear selection
รูปแบบและวิธีการ สืบค้น ข้อมูล *
1=ควรปรับปรุง, 2=น้อย,3=พอใช้,4=ดี,5=ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ความเห็นโดยรวมในเรื่องคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนี้ *
1=ควรปรับปรุง, 2=น้อย,3=พอใช้,4=ดี,5=ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ข้อเสนอแนะและปัญหาของการให้บริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse