แบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการบริหาร
คำชี้แจง : ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ทุกข้อ โดยแบบสอบถามควบคุมภายใน ด้านการบริหาร จำนวน 30 ข้อ
ระดับในการตอบแบบประเมิน *
โปรดเลือกระดับในการตอบแบบสอบถามของท่าน
Next
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service